PIAS

Kino-folkebad-idrettsanlegg (PIAS)

Porsangerfjord Idrettspark AS (PIAS) ble stiftet 15. januar 1996 og selskapets hovedoppgave er å forestå daglig drift og utleie av kommunale idrettsanlegg i Lakselv. Vedlikeholdsansvaret deles mellom PIAS og Porsanger kommune som er eier av anleggene. Virksomheten omfatter også drift av Lakselv kino og kultursal og Lakselv kurssenter.

Gjennom PIAS sin daglige drift skal det sikres at lag og foreninger skal kunne leie anleggene rimelig. I tillegg har aksjonærene bestemt at barn og unge skal ha gratis trening i anleggene frem til kl. 19.00 på hverdager.

Les mer på PIAS' egne nettsider.

Tips en venn Skriv ut