Kistrand kirke    04

 

 

Hitler la ikke bare fylket i grus, han tok i tillegg fra oss dokumentasjon etter våre forfedres arbeid og slit samt mye av vår historie og kulturarv.

 

 

 

 Kistrand kirke    01

 

Når jeg i embets medfør er på reise i utlandet, går jeg ofte og besøker gamle kirker for å føle og lære litt om landets kultur og historie. På en reise i Praha besøkte jeg en kirke som nettopp hadde feiret 1000 år. Da kom spørsmålet til meg; ”Hva har vi i Finnmark, hva har vi i Porsanger av slike bygninger som på en tilsvarende måte kan synliggjøre våre røtter og fortelle vår historie?” - Svaret var enkelt - nesten ingenting.

 

 Kistrand kirke    10

 

 

Vi har dagens Vardøhus festning fra 1730-tallet, vi har St. Georgs kapell i Neiden fra 1565. I tillegg har vi noen få kirkebygg som unngikk Hitlers brente-jords taktikk.

 

 

 

Kistrand kirke    07

 

 

Den eldste kirken i Finnmark i dag er Karasjok kirke fra 1807. I tillegg har vi Kåfjord kirke fra 1837, Kistrand kirke fra 1856, Nesseby kirke fra 1858, Kong Oscars den II`s kapell i Grense Jakobselv fra 1869 samt Honningsvåg kirke. Resten tok krigen.

 

 

Kistrand kirke    03

 

 

Pga at vi mistet så mye under krigen, er det dobbelt viktig at vi tar vare på det vi berget. Vi har en forpliktelse overfor vår etterslekt å ta vare på vår kulturarv så langt vi formår. Det er det Porsanger kommune har gjort når det gjelder Kistrand kirke.

 

 

Kistrand kirke    06

 

 

I dag står den nyrestaurert og fin. Det kan vi alle i Porsanger være stolte av. Men vi lokalpolitikere tok ikke ansvar før i 12-te time. Hadde det ikke vært for ildsjeler fra Kistrand, som så hva som var i ferd med å skje med vårt mest verdifulle kultur- og kirkebygg i kommunen, så har ikke kirka stått så flott som den gjør i dag.

 

 

Kistrand kirke    02

 

 Igjen og igjen viser det seg hvor viktig ildsjeler er for utviklingen av de ulike lokalsamfunn.

I vårt tilfelle kan jeg ikke la være å spesielt nevne en kar.  Han har vært leder av menighetsrådet. Han har i tillegg lagt ned masse uegennyttig arbeid for å berge kirka. Han har vært både snekker, rørlegger og blikkenslager. Flere ganger var han på besøk hos meg og advarte meg om hva som ville skje dersom intet ble gjort med kirka. Navnet hans er Torleif Sætrum.

 

Kistrand kirke    11

 

 

Han Torleif har gjort en formidabel jobb for Kistrand kirke. Men han har ikke vært alene, hele lokalsamfunnet på Kistrand har deltatt. Tusen takk til dokker alle. 

 

 

 

Kistrand kirke    08

 

 

I tillegg til å takke ildsjelene fra Kistrand, vil jeg takke snekkerne som har utført restaureringsarbeidet, Reidar Sjursen og Arnt Olli. De har gjort et fantastisk godt arbeid.

 

 

 

Kistrand kirke    12

 

 

Jeg vil også takke våre folkevalgte som tok ansvar og vedtok å bruke betydelige midler selv i en tid da kommunens pengekassa var ganske så slunken.

 

 

 

Jeg vil gratulere Porsanger menighet og kirken i Porsanger samt alle porsangværinger  hjertelig til lykke med den staselige kirken som møter oss når vi starten reisen innover Porsangerfjorden fra Kistrand.

 Med vennlig hilsen
ordfører Bjørn