A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Porsanger kommunes logo med respråklig tekst

Kommunal renovasjonsforskrift på høring

Gjeldende kommunale renovasjonsforskrifter er utarbeidet og vedtatt i 2004/2005.
Ny kommunal renovasjonsforskrift bygger på bestemmelser i gjeldende forskrift men med forslag til endringer på noen områder.

Det fastslås i forskrift at normen fortsatt skal være renovering hver 14. dag men med unntaksbestemmelser.

Ny forskrift vektlegger og er tydeligere på at forurenser skal betale, og at både husholdninger, hytte/fritid og næringslivet må ta sin del av ansvaret og sin del av kostnadene for å nå dette målet.

Ny kommunal renovasjonsforskrift sikrer at alle kommuner tilknyttet Finnmark Miljøtjeneste får lik serviceavgift for likt servicenivå. Men samtidig åpner den nye forskriften for større valgfrihet hos den enkelte kommune. 

Kommunestyret kan derfor utforme og vedta egne retningslinjer  til forskrift som gir innbyggerne et annet og bedre tilbud enn det som er beskrevet i renovasjonsforskriften. Slike retningslinjer til forskrift utarbeides i samarbeid mellom kommunen og Finnmark Miljøtjeneste.

  Endringer i forhold til dagens forskrift står med rød skrift i høringsutkastet og de viktigste endringer oppsummeres slik:
- Hytte/fritidsboliger omfattes av lovpålagt renovasjon for husholdningsavfall men med unntaksbestemmelser.
- Bestemmelser om næringsavfall og krav til næringsdrivende i kommunen tas inn i forskrift.
- Differensiert serviceavgift for 14. dags renovering og ukes renovering.
- Henteavstand på maksimalt 5 meter i alle kommuner.
- Differensiert henteavstand for renovasjonsbil med bak-laster, kontra renovasjonsbil med side-laster. 
- Betalingsordning for levering av større mengder bygge- og rivningsavfall.
- En presisering av de ulike abonnementstyper som kan tilbys.
- Egen paragraf om sanksjoner.

Høringsuttalelser sendes til Porsanger kommune: postmottak@porsanger.kommune.no

Høringsfrist er satt til 26.2.2018.

Høringsutkastet legges også ut på Porsanger kommunes servicekontor. 

Dokumentet kan lastes ned ved å trykke på vedlagt link: Høring - Kommunal renovasjonsforskrift, høringsutkast 1.pdf

Tips en venn Skriv ut