Lakselv kino- og kultursal

Lakselv kino er digital med xpand 3D system har faste visningsdager tirsdag, torsdag og søndag. Premieredager er fredag. Lakselv Kino benyttes også i forbindelse med teater og andre kulturarrangementer. Det er mulig å leie Lakselv Kino for privat filmvisning, tv-spillkvelder m.m.

Gå til Lakselv kino og kultursal for mer informasjon.

Samisk språk- og kultursenter

Samisk Språk og kultursenter har adresse i Arne M. Holdens vei i Lakselv, og har åpent mandag - fredag kl. 09.00 - 15. 00. Her finner du samiske aviser, musikk og filmer, bøker og tidsskrifter. 

I tillegg har språk og kultursenteret en kofteutstilling, en samisk duodji utstilling og Mari Boines prisutstilling. Lokalene benyttes også til ulike språk og kulturaktiviteter gjennom året. 

Følg Samisk språk- og kultursenter på Facebook.

Porsanger kvenske språksenter

Kvensk Språk og kultursenter er en møteplass og en språkarena for eldre, voksne og barn, med hovedmål å få til en vitalisering av språket og kulturen i den kvenske befolkningen i Porsanger. De tilbyr bla språkbad, språkkurs, språkkafè og verksteder med ulike tema. Åpent mandag - fredag kl. 10 - 15. 

Følg Porsanger kvenske språksenter på Facebook.

Porsanger bibliotek / Porsánggu girjerádju / Porsangin biblioteekki

Porsanger bibliotek holder til på Rådhuset i Lakselv. Biblioteket profilerer seg som et bibliotek i tråd med Porsanger kommunes trespråklige og trekulturelle profil. 

Biblioteket benyttes hyppig som arena for ulike arrangement. 

Følg Porsanger bibliotek / Porsánggu girjerádju / Porsangin biblioteekki på Facebook.

Frivilligsentralen

Porsanger Frivilligsentral er et lokalt kontaktpunkt og en møteplass for de som ønsker å yte frivillig innsats, og for de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige. Kun fantasien setter grenser hva som gjøres frivillig.

Gå til Porsanger frivilligsentral.

RidduDuottarMuseat -  Porsáŋggu musea / Porsanger Museum / Porsangin museumi

Hos Riddu Duottar Museat - Porsanger får du et innblikk i den lokale samiske, kvenske og norske kulturhistorien i Porsanger. Museet tilbyr Utstillingen ”Spor etter krig”,i den gamle skolebygningen i Skuvvanvárri / Skoganvarre. I tillegg kan du få kunstopplevelser med flotte temporære utstillinger ved Kunstarenaen like ved torget i Lakselv sentrum.    

Følg RidduDuottarMuseat -  Porsáŋggu musea / Porsanger Museum / Porsangin museumi på Facebook.

Kainun institutti – Kvensk institutt

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttet drives med en grunnstøtte fra Kirke- og kulturdepartementet.

Sjekk Kainun institutti – Kvensk institutt på nett, og følg dem på Facebook her.

Stabbursnes Naturhus og museum

Stabbursnes Naturhus og Museum er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark.

Sjekk Stabbursnes Naturhus og Museum på nett, og følg dem på Facebook her.