A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i Lakselv sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen, starter opp forhandlinger med utbyggeren av boliger i Kirkegårdsveien:

  • Arctic entreprenør AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av deler av reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk infrastruktur, herunder utbedring av offentlig vei, opparbeidelse av gang- og sykkelvei, nytt vann- og avløpsanlegg og gatebelysning. Avtalen vil også kunne omfatte kommunal forkjøpsrett og opparbeidelse av lekeplass. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. ​

Innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:

  • ​Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen
  • E-post: postmottak@porsanger.kommune.no 
  • Postadresse: Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv
  • Merk henvendelsen med Kirkegårdsveien sak 2018 /977

​Kontaktpersoner ved spørsmål er Øystein Willersrud, e-post: oystein.willersrud@porsanger.kommune.no og Johan Borgenvik, e-post: johan.borgenvik@porsanger.kommune.no

​Plandokumentene kan lastes ned fra denne siden.