A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Manglende brøyting av gang- og sykkelsti

Vei
2018-01-03 11:10 (#45079)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Boligfeltet i Indre Billefjord 1
Kart (70.31364162948807, 25.04696784541011)


Gang- og sykkelsti i boligfeltet i Billefjord er ikke brøytet i vinter. Konsekvensen av dette er at barn som skal til skole og barnehage må benytte seg av kjøreveien, noe som kan føre til farlige situasjoner. Veien har fartsgrense 50 kmt, men folk holder i praksis mye høyere fart på veien. I tillegg er den ene svingen uoversiktlig.
Kommentar fra kommunen:

Hei. Porsanger kommune skal drøfte saken med drift og brøytepersonell for videre avgjørelse.