A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Møteplan

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet
Formannskapet 26
27
23
27
18
8
31
28
5
9
30
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30
Kommunestyret 23
22
19
30
14
Natur og ressursforvaltningsutvalget 23
13
28
17
6
24
29
7
28
Overtakstnemd for eiendomsskattetaksering
Planutvalget 26
27
9
27
18
8
31
28
5
9
30
Sektorstyre for helse og omsorg 1
31
27
20
Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 27
29
25
Sektorstyre for oppvekst og kultur 28
30
12
21
Ungdomsråd