Møteplan 2016

Styre/utvalg

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Porsanger i Utvikling (PIU)
  6.   29.  
Natur og ressursforsvaltningsutvalget (NRFU)
22.   19. 28.  
Sektorstyre oppvekst
  27.   29.  
Sektorstyre helse
  28.   30.  
Sektorstyre teknisk
  28.   30.  
Formannskap/Planutvalg
18. 29.   10. 1.
Kommunestyre
  8.* 13.  

(08.) 15.

* Skolering for representanter til politiske styrer, råd og utvalg. Tema og innkalling sendes ut nærmere møtedato.

8. desember er satt av som et mulig ekstra møte for å avlaste budsjettbehandlingen i møtet 15.12.