Folk som ferdes i fjellet med snøscooter kan få nyttige sikkerhetstips ved å følge denne linken til vær varsom.

Her finner du oppdatert løypekart for snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark. Løypene er også nedlastbare til GPS.  

Natur- og ressursutvalget som behandler dispensasjonsøknader. Eventuelle søknader må være levert kommunen senest 3 uker før møtet. Møteplan finner du her. Søknadskjema finnes under menyen selvbetjening.