Nå kan du søke om forskudd på dagpenger

Alle som har søkt om dagpenger kan nå søke om et forskudd via en ny søknadsfunksjon på nav.no.

For å sikre at folk raskt får penger å leve for mens regelverk og IT-systemer tilpasses Stortingets vedtak, har NAV i rekordfart laget en forskuddsordning.

Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige. Den gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning. 

Hvis du har søkt om og fyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, kan du søke om forskudd via denne lenken. Vær oppmerksom på at det kan være stor pågang, slik at det kan hende du må prøve igjen når pågangen er mindre.

Les mer her.