Ved dramatiske naturulykker som skred, storm, flom, jordskjelv, og lignende, ring:

  • Politiet tlf. 112
  • Teknisk drift tlf. 95 07 54 82