Frist: 10.11.2020

Ny søknadsfrist tilskudd til Utvalgt kulturlandskap

Porsanger kommune har fått tilleggsbevilgning av midler til uvalgt kulturlandskap

Frist for å søke på disse midlene settes til neste tisdag 10.11.2020

Les mer om ordningen fra utlysningen i vår her

 

 

For orientering om prioriterte tiltak for 2020 og tiltaksprosenter mm, se utlysning her PDF document ODT document

For informasjon om retningslinjer for ordningen se her PDF document ODT document

Logo for Utvalgte kulturlandskap-Goarahat og Sandvikhalvøya
Logo for Utvalgte kulturlandskap-Goarahat og Sandvikhalvøya