A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger - høringsfrist 05.10.2020

Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der aller veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Veinavn har vært på offentlig høring i juli 2018. Kommunen har vedtatt og tatt i bruk en rekke veinavn i Lakselv og omegn, Porsangmoen og Skoganvarre. Porsanger kommune legger med dette ut noen veinavn på ny offentlig høring

Kommunestyret har kommet med noen endringsforslag.

 • Jordmor Kirstis vei
 • Anne Marie Nymosvei
 • Porsangerfjordveien Vest – fra Lakselv bru til kommunegrense Nordkapp
 • Porsangerfjordveien Øst – fra rundkjøringen i Lakselv til kommunegrense Lebesby forbi Kjæs
 • Østerbotnveien – boligfelt i Østerbotn (bebyggelse nord for riksvei)
 • Risskogveien vedtas med forbehold om at skrivemåten godkjennes av språkrådet
 • Luoppalgeaidnu endres til Rávtto(samisk sh-ld)vuopmi.
 • Snihkkárnjárgeaidnu til Snekkernesveien.
 • Navn på vei med avkjørsel fra Ráigeája forbi Igeldas skianlegg til Lásse Persen: Várdu (betyr «utsikten»).

Følgende veinavn er foreslått forkortet som følger:

 • Porsangerfjordveien Vest: Porsangerfjordvn. Vest
 • Porsangerfjordveien Øst: Porsangerfjordvn. Øst

 

Merknader/høringsuttalelse ønskes innsendt via elektronisk skjema på Porsanger kommunes nettside. Skjemaet finnes under selvbetjening, skjema/søknad og velg skjema «Høringsuttalelse» eller klikk her. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, Rådhuset Postboks 400, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2020/527.

 

Forslagene legges ut til offentlig høring på rådhuset i Porsanger, Porsanger bibliotek og på kommunens nettsider. 

Høringsfristen settes til 5.10.2020 

Etter at høringsfristen er ute og kontroll av skrivemåte er utført, vil godkjente veinavn bli tatt i bruk.

 

Kontaktperson: Camilla Vonheim 

Telefon: 92 81 46 86

E-post: camilla.vonheim@porsanger.kommune.no

Kommunen informerer
Kommunen informerer