Det har vært gjennomført fire folkemøter om adresseprosjektet. Møtene har vært gjennomført i Billefjord, Smørfjord, Børselv og Lakselv. Det har blitt skrevet om prosjektet i lokale aviser og det har vært annonsert både på kommunens hjemmeside og Facebookside. Saken har vært på høring i 2018. Kommunen har mottatt mange forslag på veinavn. Alle forslagene har blitt gjennomgått av navnekomiteen. Flere har kommet med forslag til personnavn som bør knyttes til en vei. Det har kommet forslag om personnavn til spesifikke veier og personnavn på personer som man mener fortjener å få en vei oppkalt etter seg. Navnekomiteen ble enig om å ikke bruke personnavn i forslaget som fremmes. Det er flere årsaker til det, blant annet at Kartverket har gått ut og anmodet om å være forsiktig med bruk av personnavn. Det er også vanskelig å plukke ut noen få av de mange som kan «fortjene» en egen vei.

Det er snart tre år siden veinavn for vestsiden av Porsangerfjorden var på høring, derfor har navnekomiteen og administrasjonen i Porsanger kommune besluttet å legge innstillingen fra navnekomiteen på høring før de sendes til politisk behandling.

Merknader/høringsuttalelse ønskes innsendt via elektronisk skjema på Porsanger kommunes nettside. Skjemaet finnes under selvbetjening, skjema/søknad og velg skjema «Høringsuttalelse». Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2021/617.

Trykk her for nedlasting av høringsbrev:

 

Da disse veinavnene ikke har vært på offentlig høring i forkant av kommunestyremøte, legges de nå ut til offentlig ettersyn til 20. april 2021.

Innbyggere og berørte gis anledning til å komme med uttalelse i saken.

 

Merknader/høringsuttalelse ønskes innsendt via elektronisk skjema på Porsanger kommunes nettside. Skjemaet finnes under selvbetjening, skjema/søknad og velg skjema «Høringsuttalelse» eller klikk her. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, Rådhuset Postboks 400, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2021/617.

Forslagene legges ut til offentlig høring på rådhuset i Porsanger, Porsanger bibliotek og på kommunens nettsider. 

Høringsfristen settes til 20.4.2021 

Etter at høringsfristen er ute, vil godkjente veinavn bli tatt i bruk.

 

Kontaktperson: Camilla Vonheim 

Telefon: 92 81 46 86

E-post: camilla.vonheim@porsanger.kommune.no