A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
4T8J3815_6_7_HDR_640x401

Om Porsanger

Porsanger ligger midt i Finnmark og er landets tredje største kommune i areal. Kommunesenteret Lakselv, er Finnmarks fjerde største handelssenter, noe som bidrar til å bygge kommunen som et kommunikasjonsmessig knutepunkt.

Porsanger strekker seg fra vidde til hav og byr på et "Finnmark i miniatyr". Første del av kommunenavnet kommer fra planten Pors eller det samiske ordet, borsi, som betyr strøm. Den andre delen, angr, betyr fjord.

Noen fakta om Porsanger:

 • Areal 4.873 kvadratkilometer
 • 3980 innbyggere pr 01.07.2016
 • Midnattssol 16. mai til 27. juli
 • Mørketid 25. november til 16. januar
 • Hovednæringer er tjensteyting, reiseliv, handel, forsvaret, jordbruk, fiske og reindrift

Visste du at:

 • Porsanger kommune ligger midt i Finnmark, og er landets tredje største kommune med et areal på 4.873 km2, med 3980 innbyggere pr 1.7.2016.
 • Porsangerfjorden er Nord-Norges lengste fjord og Norges fjerde lengste. Fjorden har mange spennende holmer og severdigheter og kalles ofte «verdens nordligste skjærgård».
 • Porsanger er blant få kommuner i landet som har offisiell status som trespråklig og trekulturell kommune.
 • Porsanger kommune har flotte idrettsanlegg, blant annet innendørs fotball-, klatre- og flerbrukshall. I tillegg flotte lysløyper i Børselv, Igeldas, Billefjord, Olderfjord og Lakselv. Motorsportsenteret på Gairasmoen ble realisert for noen år siden, og Lakselv Travpark er under etablering. Stabbursdalen Nasjonalpark har verdens nordligste furuskog.
 • Porsanger er en stor arrangementskommune i Finnmark, med store arrangement som Polaris Cup, Storhallmesse, Glad Lakselv, Midnattsrock, Finnmark Fylkesrevyfestival og Snøscootermesse.  
 • Forsvaret er representert med helikopterredningstjeneste (330 skv) i Lakselv og Garnison på Porsangmoen, der blant annet HV Finnmark og Alliert Treningssenter (ATS) har sitt hovedkvarter.
 • Lakselv Lufthavn (Banak) har Norges femte lengste rullebane, og er utgangspunkt for en rekke utviklingsprosjekter innen logistikk og reiseliv i Finnmark.
Tips en venn Skriv ut