Etter de to siste dagers uvær vil vi nå starte arbeide med å rydde opp sneen. I ettermiddag når det blir mindre trafikk vil vi rydde kryss, vei og gangveier. 

Det har vært utfordrende dager med mye vind som har medført utfordringer hvor fokuset har vært å holde kritisk infrastruktur farbar. Vi setter stor pris på den tålmodigheten dere har vist i denne perioden og vi jobber for å håndtere disse krevende situasjonene på en god måte i tiden fremover.