558px-NO_2020_Porsanger_svg_500x414

Oppstart av selvhjelpsgruppe for brystkreftrammede kvinner i Porsanger

Kreftkoordinator starter nå opp selvhjelpsgruppe for brystkreftrammede i Porsanger.

Kreftkoordinator starter nå opp selvhjelpsgruppe for brystkreftrammede kvinner i Porsanger, der brystkreftrammede i alle faser er velkommen.

I selvhjelpsgruppa vil du møte andre som er i samme eller en lignende situasjon som deg, og er en arena der en kan utveksle tanker og erfaringer med hverandre og få hjelp til å mestre hverdagen etter diagnosen. Gruppen vil være en trygg arena for dette da det forventes at alle utviser en gjensidig taushetsplikt og respekt for hverandre.

I oppstartfasen vil kreftkoordinator eller andre fagpesoner være tilstede og ha innlegg med ulike tema som drift av selvhjelpsgruppe, ernæring, fysisk aktivitet etter kreftdiagnose, fatigue o.l.

Det handler om den enkeltes situasjon her og nå, der gruppen også kan være en hjelp for den enkelte til å prioritere sine ressurser og avgrense hva som er ens eget eller andres ansvar.

Første samling gjennomføres på møterom ved kantina på Porsanger Helsetun tirsdag 15. mai 2018 kl. 1800-2000, og deretter hver 14. dag. 

Det er ingen egenandel for å delta i tilbudet, men kreftkoordinator Eva Larsen Lindbäck ber om at interesserte melder dette til henne på tlf. 412 15 049.

Du finner informasjon om brystkreft på Kreftforeningens sider.