Ingressfoto: Fra venstre Sogneprest Arne Skare, Prost Egil Lønmo, biskop Olav Øygard og nyordinert prest Daniel Håkegård. Fotograf: Anastasia Dmitrieva. 

Gudstjeneste med presteordinasjon 

Det ble en høytidelig og fin opplevelse for ei nesten fullsatt kirke. Biskop Olav Øygard foresto ordinasjonen, og sammen med prost Egil Lønmo, Sogneprest Arne Skare, menighetsrådet, kirkekor, mfl ble det en flott opplevelse for oss som var møtt opp. Dette er første gang en prest blir ordinert i Lakselv kirke og jeg er både glad og takknemlig på vegne av befolkningen og menigheten i Porsanger for at Daniel Håkegård kom til Porsanger. Han har startet sitt virke som prest i Porsanger, og har foreløpig et engasjement til 30. juni. Gratulerer så mye med dagen til Daniel. Gratulerer også til Anastasia, som nå kan titulere seg som prestefrue. Jeg håper vi får beholde dem i Porsanger lenge, da vi har blitt veldig glad i begge to.  

kirkekaffe

Kirkekaffe med biskop Olav Øygard og nyordinert prest Daniel Håkegård. Foto: Anastasia Dmitrieva. 

På samisk kurs

I uka som gikk har jeg utfordret meg selv på noe jeg har hatt lyst til lenge, men som liksom aldri har passet. Jeg har begynt på samisk kurs, og må si det kriblet godt i magen mandag da vi startet opp. Det var ikke mye jeg forstod da vår oahpaheaddji Anne Marie Anti begynte å snakke samisk til oss fra første dag. Medstudentene mine hadde varierende samisk kunnskap, og flere hang godt med, samtidig som vi er noen som starter helt på bar bakke. Det føltes temmelig gresk ut for  min del. 

Jeg er likevel godt fornøyd med første uke. Samisk er jo på ingen måte ukjent for meg, og jeg forstår litt mer av språkets oppbygging, har lært meg ukedager og å telle, samt noen ord og uttrykk. Jeg ser frem til å lære mer i løpet av våren, og kanskje blir det til og med eksamen og studiepoeng på meg om jeg henger med i svingene.

Buorre ođđajahki! Mun lean Aina Borch, ja lean sátnejođiheaddji. 

Mun orun Leavnnjaas, ja mun lean Àvanuoris eret.

Mun halidan oahppat samigiela, ja álgen kursii.

Oaidnalit vahkku geahčen!

Møte med allierte på trening i Porsanger

Torsdag møtte jeg major Ian Mc Gill og hans kompanjong fra den britiske hæren over en kaffekopp. Dette er tredje året på rad jeg treffer Ian, og det var også denne gang et hyggelig møte. De britiske soldatene har vært her en uke, og skal være til 18. mars. Dette er en del av treningen deres, og de bekrefter at de er svært fornøyde med å være på Garnisonen i Porsanger. Mulighetene ligger svært godt til rette for at de får akkurat den treningen og opplæringen de har behov for, for sine soldater. De vil være mest ute i felt og opptatt med sine ting, men jeg regner nok med vi vil se litt til dem når de har fri innimellom slagene. 

Britiske offiserer.jpg

Møte med KS Finnmark og noen tanker rundt Porsanger kommunes utfordringer og muligheter

Fredag morgen møtte vi KS Finnmark. Dette var en del av runden daglig leder Unn Martinsen har med alle kommunene, og vi fikk snakket sammen om utfordringer og muligheter fra vårt ståsted i Porsanger. Vi er ikke ulik de andre kommunene i landet, og har nok de samme utfordringene innen rekruttering, fastlegeordningen, sykefravær, kommuneøkonomi, mv. Fra mitt ståsted skjer det utrolig mye positivt i Porsanger. Både blant næringslivet og i organisasjonen Porsanger kommune. Det jobbes godt på struktur og det skjer en del omorganiseringer på viktige områder. Byggebransjen har for eksempel lenge etterlyst mer ressurser til byggesak, og nå blir det realisert gjennom en tilsetting i nær fremtid, kan det se ut som. I tillegg fikk vi på plass en arealplanlegger før jul, noe jeg tenker er bra for kapasiteten på saksbehandling, mv. 

Jeg har enda ikke full oversikt over den nye regjeringsplattformen, og jeg er spent på hvilke konsekvenser vi vil oppleve i fremtiden. Eiendomsskatten er jo opplagt en sak som kan bli endret, og det er delte syn på denne skatten. Jeg skulle gjerne vært den foruten, og jeg tror ingen ordførere i landet egentlig ønssker seg den. Men når dette er en del av det handlingsrommet staten selv oppfordrer oss til å bruke for å komme i mål med budsjettene som skal favne om et forsvarlig og godt tjenestetilbud til innbyggerne, er det vanskelig å komme forbi denne muligheten. I Porsanger er vi innenfor 5 promille, og hverken jeg eller kommunestyret ønsker å utvide den ytterligere. Jeg har likevel lyst til å poengtere at dersom den forsvinner, må det prioriteres hardere i tjenestetilbudet. Eiendomsskatten utgjør for Porsangers del 11-12 mill kroner totalt sett. Mister vi denne inntektsmuligheten, som er en del av regjeringens ambisjon i den nye regjeringsplattformen, vil det bety en reduksjon i et tyvetalls stillinger innen skole, helse, vedlikehold, mv.  Det kommer til å bli tøffere for kommunene å leve opp til statens og innbyggernes krav i en fremtid som krever omstilling og at alle bidrar. Dette tenker jeg det er viktig at vi alle har med oss inn i det nye året. 

Unge som vil skape sin egen arbeidsplass

Fredag hadde jeg besøk av Lars Kristian Andersen, som sammen med samboer Trine Lise Kvarsvik har overtatt Lakselv Bilutleie AS. Det er tøft å skape sin egen arbeidsplass, og de har gode planer for å drifte og utvikle bedriften. Jeg håper næringsliv og private vet å benytte seg av tilbudet, og ønsker dem all lykke til med satsingen videre. Det bringer meg naturlig over til neste tema, reiselivssatsingen vår. For disse to vil nok bidra med sin del av et tilbud som gir tilreisende gjester muligheten til å ta seg rundt i vår vakre kommune og nabokommunene våre.   

Lars Kristian og Trine Lise Lakselv Bilutleie.jpg

Reiselivssatsing

Aller først vil jeg gratulere med etableringen av Midnight Sun Tourist Service AS, et datterselskap av North Adventure i Alta og Turistutvikling AS. Henriette Bismo Eilertsen er daglig leder, og formålet med bedriften er å selge snuhavna vår. Jeg har blitt kjent med Henriette som ei grepa dame, som har fått til utrolig mye bra i Alta med vintercruise, mv. Når de nå etablerer seg i Lakselv og skal bruke ressurser på å selge snuhavna, er det et godt steg i riktig retning. Med sitt nettverk, kompetanse og arbeidskapasitet lover det godt for cruise og turistutviklingen i hele Nord Norge at Henriette har koblet seg på oss. Jeg tenker det først og fremst ligger an til gode muligheter for samarbeid for å utvikle eksisterende og nye produkter, og anbefaler lokale bedrifter å koble seg på. 

Fredag denne uka fikk jeg tilbakemelding fra Heggøy Aktiv AS/Olderø fly fishing Lodge om at de går inn med 300.000 til vårt arbeid med å lage en overordnet plan for Porsanger som attraktivt reisemål. Dette er et prosjekt med en budsjettramme på 2 mill, der Innovasjon Norge før jul bekreftet at de har bevilget 850.000 kroner til prosjektet. Porsanger kommune har en egenandel på 500.000 kroner og næringslivet forventes å bidra med arbeidskapital og en liten egenandel i prosjektet, som for øvrig består av mange små delprosjekter som skal gjennomføres i løpet av det neste året. Vi er nå på jakt etter den rette prosjektlederen til å ta oss noen steg videre på veien mot flere arbeidsplasser innen turistindustrien.

Jeg er takknemlig for bidraget til Heggøy Aktiv/Olderø fly fishing Lodge, dette vil gjøre arbeidet enklere og bidraget til de øvrige næringsaktørene vil bli vesentlig lavere enn det jeg først så for meg. Når de i tillegg vil bidra med å dele av sin kunnskap og vi vet at de allerede er ute og selger Lakselva, gir det oss gode forutsetninger for å utvikle destinasjon Porsanger videre. Samtidig er det viktig å merke seg den positive responsen fra Innovasjon Norge. De har et godt øye til oss, og vil også prioritere Porsangerbedrifter i etablerings- og utviklingsfaser. Så nå håper jeg det øvrige næringslivet i Porsanger også blir med på dugnaden. 

Dette er et prosjekt jeg har engasjert meg personlig i, da jeg mener det er noe av det viktigste vi gjør innen reiselivet. Vi har ikke så mange typiske reiselivsbedrifter i Porsanger, men de vi har er dedikerte og drifter godt. Etterspørselen ellers i fylket og landet gir også økt aktivitet for våre bedrifter, og det er bra. For å gi hver og en et løft, mener jeg samarbeid er oppskriften. Desto flere aktiviteter vi kan tilby, desto lengere blir det attraktivt for tilreisende gjester å bli her. Så er det jo slik at vi er alle en del av vertskapet når tilreisende passerer. En åpen holdning og en hjelpende hånd, kan være det som gjør at flere stopper og bruker tida hos oss. Dette er et spennende arbeid, som omfatter alle. Derfor kommer invitasjonen til deltakelse til å gå bredt ut når vi etter hvert kommer i gang med prosjektet.    

Porsanger som reisemål har et stort potensiale i sine natur- og kulturressurser. Tre stammers møte, med norsk, samisk og kvensk kultur og historie er, sammen med vår vakre natur et viktig bakteppe for å skape eksklusive og attraktive opplevelser for fremtidige gjester.

Med vår satsing på å etablere snuhavn for cruise har vi satt oss et mål om å bli et attraktivt, helårig reisemål. Skal vi få dette til må vi utvikle en god, helhetlig og langsiktig overordnet plan som gir oss en felles visjon og strategi å jobbe ut fra. Konkurransekrafta må fornyes og utvikles gjennom nyinvesteringer, og vi må utvikle og profesjonalisere både produkter og vertskap.

Det er i tillegg avgjørende viktig å få til samarbeid med våre nabokommuner om å utvikle attraktive og solide produkter som i sum gir våre gjester grunn til å bli i Sápmi enda lenger. I forlengelsen av dette er Sápmi Næringshage AS og Visit Nordkapp viktige samarbeidspartnere for å bygge et solid fundament for utviklingen av reiseliv som næring i Midt Finnmark.

Med bakgrunn i diskusjonene som går ellers i landet, vil det også være svært viktig at bærekraftsprinsippene blir en rød tråd gjennom utviklingsarbeidet som igangsettes.

Fra innledninga til Prosjekt Destinasjon Sápmi Porsanger

Neste uke

Mandag har jeg innkalt til ekstraordinært formannskap, for å behandle «Forskrift for rasting på vann», slik at den kommer ut på høring. Rådmannens stab har gjort en solid jobb, og dersom vi får den ut på høring tidligst mulig, kan vi ha forskriften ferdig behandlet til påske. Dette er en sak som opptar mange, og jeg håper på konstruktive tilbakemeldinger i prosessen mot endelig behandling.

Onsdag møtes Vest Finnmark regionråd i Alta, med påfølgende temadag for Kystsoneplanlegging. Der stiller vi blant annet med flere fra utviklingsavdelinga.

Da gjenstår bare å ønske deg en fin uke - sávan duotnje buorin vahkku!