Porsangerbataljonen

Det aller viktigste denne uka har vært forsvaret. Den første eskadronen i den nye Porsangerbataljonen er på plass på Porsangmoen, og det er en milepæl at hæren endelig er tilbake i Porsanger der den hører hjemme. Det skrives ny historie når starten på det som skal bli en Kavaleribataljon er på plass på Porsangmoen denne uka. Dette har preget nyhetsbildet, og det blir overflødig for meg å gjenta alt i ukeslutten. Det jeg likevel må presisere er at det er ekstra gledelig at Hæren i tillegg til Porsangerbataljonen, legger utdanningen for de som skal inn i jegertroppen på GSV til Porsanger. I tillegg etableres en 6 måneders rekruttskole tilpasset heimevernets behov i Finnmark, med formål å rekruttere Finnmarksungdom. Dette har vi vært opptatt av å snakke om gjennom hele prosessen med høringer i forbindelse med langtidsplan og landmaktstudie, på initiativ fra HV-sjef Stein Høye. Jeg er kjempeglad for at vi har nådd frem sammen, og erkjenner at det nytter å snakke om det en ønsker seg.

Torsdag deltok jeg på en pressemarkering med oppstilling av eskadronen på Porsangmoen i et forrykende uvær. Å overvære markeringen ga en god følelse og er en viktig bekreftelse på at vi er i gang med en svært positiv utvikling for Porsanger og Finnmark.

Jeg legger ved noen linker til relevante nyhetssaker for den som ikke allerede har fått meg seg sakene:

NRK: Forsvaret operative på Porsangmoen 

Sagat: De første styrkene på Porsangmoen

Sagat: Kommer til å dryppe enormt på næringslivet

Ifinnmark: Får rekruttskole, 10 nye arbeidsplasser og 50 nye soldater i året på Porsangmoen

Ifinnmark: Tok imot 160 nye soldater på Porsangmoen hvor det skal investeres for 1,5 milliard kroner 

Ifinnmark: HV-sjefen har fått i oppdrag å etablere førstegangstjeneste for ungdom fra Finnmark 

Ifinnmark: Forsvaret jobber knallhardt for bedre flyruter til Lakselv 

Lørdag møtte jeg soldatene for en orientering om Porsanger, før de startet videre på rotasjon til Porsanger museum i Skoganvarre, Hamnbukt og Stabbursnes Naturhus for en samfunnsorientering arrangert av velferden på Porsangmoen.  

Stabbursnes.jpg

Soldatene og befalet som er her, har søkt seg til oss, og er svært motiverte for å tjenestegjøre hos oss. Erfaringen fra tidligere er at mange av disse vil bli blant våre beste ambassadører i fremtiden. Gode opplevelser i naturen og kameratskapet skaper minner som lever evig. Jeg snakket med noen av soldatene som har vært her siden i sommer, og de trives kjempegodt og har søkt seg hit fordi de ønsker å oppleve nordlys, mørketid, midnattssol og annerledeslandet Finnmark. Det er godt å høre og jeg er sikker på at vi får til et godt samarbeid og at dette vil generere mer aktivitet.

Hver lørdag settes det opp buss til Lakselv sentrum på formiddagen og om kvelden. Mange vil ha lyst til å delta på ulike aktiviteter. Jeg oppfordrer alle til å ta vel imot soldater og befal som etter hvert kommer til å bli et vanlig syn i Porsanger.

Nord i Sør, fremtidas kvotesystemer og politiråd

Sammen med Vest Finnmark regionråd deltok jeg på møte om fremtidas kvotesystemer mandag 6.1 og Nord i Sør 7.1. Det ble interessante møter og en bra arena å møte ordførerkolleger og andre med felles interesser. Uten å gå i detalj, tenker jeg dette var vel anvendt tid og penger for ordføreren å starte året med. Vel hjemme har vi hatt første møte for å reetablere politirådet i Porsanger, og skal jobbe videre med innholdet i den nye samarbeidsavtalen med politiet. I tillegg har vi brukt tida de to første ukene, både politisk og administrativt, til å forberede oppfølging av de sakene som blir med oss inn i det nye året. 

Når det gjelder fremtidas kvotesystemer er jeg bekymret dersoom de som styrer landet vårt lander på at effektivisering skal være Norges fremste mål. Det var heldigvis bred enighet blant alle som deltok om at det som må ligge til grunn er lys i husan. For Porsanger er den minste flåtegruppen viktigst, de er allerede rammet hardt av årets kvoter. Dette kommer jeg til å følge tett fremover. Fiskeri har blitt en betydelig næring i Porsanger de siste årene, med en økning av fiskere på blad B fra 18 i 2010 til 52 i 2018. 

Les mer og se presentasjonene til innlederne og felles uttalelse hos Vest-Finnmark regionråd. 

Neste uke

Uka som kommer er relativt rolig. Onsdag er det eiermøte i FIMIL, torsdag møter vi UiT. Det blir med andre ord litt tid innimellom til å følge opp saker som er i prosess.

Ønsker alle ei riktig god uke og et godt nytt år!