Jeg anbefaler alle å sørge for nok sjokolade, appelsiner og solfaktor når hovedpåska straks setter inn. Værmeldinga lover godvær i nord, og jeg antar det betyr rekordutfart. Det beste av alt er at her vi bor, trenger du ikke dra langt. Vi har naturen tett på uansett hvor vi bor i vår langstrakte kommune, og det gir seg muligheter for turer på ski, til fots, med og uten hunder, unger og på skutertur. Da er det også viktig at vi alle viser aktsomhet. Med økt skredfare og våren i anmarsj, tar alle selvsagt sine forholdsregler på tur. Vi ønsker at alle er klare til å starte på ny frisk når påskeferien er over.

Veien inn til travbanen er brøytet, og det er gode muligheter for parkering og å starte på tur derfra - både for ski og skuterentusiaster.

Miljøagentene

I forrige uke fikk varaordfører det ærefulle oppdrag å overbringe premie på 30.000 kroner til Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter. Det var stas! Med bare en elev har 4. klasse ved Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter samle inn 168 kg batterier, og vant altså 30.000 kroner i Miljøagentenes konkurranse. Jeg er både imponert og stolt, og det viser at det slett ikke er størrelsen det kommer an på.

Les mer hos miljoagentene.no.

Oslo: Kommunalpolitisk toppmøte og landmaktutredning

Forrige uke ble brukt på møter i Oslo, og det aller beste med å være på reise er altså å komme hjem.

Vi var til stede på det åpne møtet om Landmaktutredningen mandag 3. april, og i det store bildet er jeg svært spent på konklusjonene for fremtidens forsvar av Finnmark. Økonomien kan være det største hinderet når den nye strukturen skal legges, men det hersker ikke tvil om at Porsangmoen og Finnmark i alle fall er viktig i utredningsfasen. Her må alle partier lokalt sørge for å jobbe opp mot sine respektive sentrale partifeller. Dette handler først og fremst om befolkningens trygghet i Finnmark, og jeg tenker det er viktig at vi jobber sammen om et sterkt forsvar i nord.

landmaktutredningen.jpg

Onsdag var det kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS, med et svært viktig tema på dagsorden – inkludering. Det er i kommunene folk bor, og det er her vi som kommuner må sørge for gode barnehager, skoler og fritidstilbud som forebygger og gir barn og unge evner og ferdigheter til å mestre livene sine. Det er også viktig med gode tjenester innenfor helse for å hjelpe de som faller utenfor å komme på igjen. Og kanskje må vi tenke mer annerledes og utenfor boksen enn før. Jeg er i alle fall ganske sikker på at frivilligheten er vår viktigste ressurs og gode hjelper for å nå ut til flest mulig. Det var også statsminister Erna Solberg opptatt av i sin innledning til møtet.  

Ett av de foredragene jeg likevel tenker var blant de viktigste var Carl Bildt, som snakket om en verden i endring, og hvordan det vil påvirke oss i fremtiden. Selv om vi bor og lever langt unna og i fredelige omgivelser, opplever vi at verdens utfordringer også er vår utfordring å løse. Det viser ikke minst de tragiske terrorangrepene i Stockholm, London, Brüssel, Nice og ikke minst Oslo rett før helga. radikalisering beskrives ofte som et resultat av utenforskap. Derfor tenker jeg er det så utrolig viktig at vi som samfunn får til god integrering for alle utsatte grupper. Det handler om fattigdom, krig, kunnskap og det viktigste svaret står for meg å være rettferdig fordeling.

carl Bildt.jpg

Dagen ble avsluttet med middag på Oslo rådhus, der også Kongen og Dronningen var til stede. En høytidelig og flott opplevelse.

Hyggelig er det jo også at rådmannen vår har blitt valgt til leder av det sentrale rådmannsutvalget i KS. Det viser at vi har en dyktig kvinne på jobb for Porsanger kommune, når hun som første kvinne og første fra Finnmark ble valgt med akklamasjon (enstemmig). Gratulerer til Bente Larssen, og gratulerer til oss!

Les mer på kommunal-rapport.no.

Samisk og kvensk som en integrert del av lærerutdanningen

Rekruttering av lærere har vært på dagsorden de siste ukene. Det er en utfordring for oss, og det er spesielt krevende å rekruttere lærere med kvensk og samisk i fagkretsen. Derfor har jeg, sammen med flere andre ordførerkolleger, gjort en henvendelse til UiT, der jeg ber dem om å tilby kvensk og samisk som en integrert del av lærerutdanningen. I dag tilbys fagene som etter- og videreutdanning, noe jeg tenker gjør terskelen høyere for å velge seg disse fagene som lærer.

Jeg vil gå så langt å si at vi står i en dramatisk situasjon i Porsanger, ettersom gjennomsnittsalderen er høy og det er vanskelig å rekruttere lærere generelt. Kanskje må kommunestyret vurdere stipendordninger, for å stimulere til at flere velger fagene samisk og kvensk. Uansett er det viktig at tilbudet fins tilgjengelig når studenter er et utdanningsløp.

Du finner henvendelsen i vårt E-innsyn.

Flexx-ruter

Jeg har også gjort en henvendelse til Finnmark Fylkeskommune om å få til Flexx-ruter i Lakselv-området, på oppfordring fra eldrerådet. Vi har fått en tilbakmelding om at vi kan konkretisere dette i et hørinsginnspill når bussrutene skal behandles senere i vår. Jeg vil be eldrerådet bistå oss i dette arbeidet når vi kommer så langt.

Du finner henvendelsen i vårt E-innsyn. 

Planprogrammet - høringsfrist 19.4

Til slutt har jeg lyst til å minne om at planprogrammet har høringsfrist 19. april, og det er allerede kommet inn flere henvendelser via planportalen. Kikk gjerne på det som er kommet inn, og spill inn ditt forslag til planarbeidet som er i god prosess. Porsanger i vekst har blant annet sendt inn innspillet som ble utarbeidet på Fremtidskvelden tidligere i vinter. De har mange gode ideer, som kan iverksettes på flere måter. Du finner dokumentene i lenka under.

Sjekk planportalen her.

Da gjenstår det bare å ønske alle en strålende påske :)

Skispor .jpg