Status Porsanger august 2018

Porsanger er formelt utmeldt av ROBEK, men målinger og avisoppslag gjennom sommeren viser fortsatt et bilde av Porsanger som en av verstingene i landet. Vi ligger dårligst an på Kommunebarometeret som utgis av Kommunal rapport. Fylkesmannen har uttrykt en bekymring for kommuneøkonomien, for selv om vi pr august 2018 er utmeldt av ROBEK, har vi en stram og sårbar økonomi. Vi ligger som nummer 292 i NHO sitt kommune NM. Mye virker å være svært utfordrende, og i framskrivingen til SSB kommer innbyggertallet til å falle og det blir flere eldre, færre unge og i arbeidsfør alder.

Jeg liker dårlig måten den del av disse målingene fremstiller kommunene som ligger dårligst an. Lange avstander gjør det mer krevende å drive en kommune i nord enn en kommune sør i landet. For meg er det et underlig bilde som blir presentert.

Porsanger er et regionalt senter i Finnmark og femte største kommune i folketall, med 11 i pluss siste kvartal. Vi er 19 innbyggere fra å runde 4000. Forsvaret er på tur å bygge opp en ny bataljon på GP, og vi forventer opp mot 600 vernepliktige og ansatte i løpet av de neste årene. Det vil bli betydelig aktivitet allerede neste år.

Vi leverer stort sett et svært godt tilbud innenfor både skole og helse, kanskje til og med for godt. Folk får stort sett den hjelpa de trenger. På Skoleporten skoleporten.udir.no ligger Porssangerskolen 1 poeng over det nasjonale snittet, når vi lander 42,8 poeng skoleåret 2017 – 18. Det synes jeg er strålende og godt jobba av elever og lærere i Porsangerskolen!

Jeg har stor tro på at det vi skal få til sammen de neste årene er stikk i strid med alle dystre spådommer!

Skolestart, Ung kulturrabatt og Ungdomsråd

Også i år var jeg invitert til å ønske elevene på videregående skole. Med 185 elever og 60 borteboende er jeg sikker på at også neste skoleår kommer til å bli godt for både elever, lærere og andre ansatte. Høy gjennomføringsgrad er nærmest blitt et varemerke for Lakselv videregående skole, og jeg håper også dette året skal gi elevene god oppfølging og mulighet for å fullføre.

Ung kulturrabatt er et nytt tilbud som jeg håper ungdommen vil benytte seg av. Det gis nå rabatt på Lakselv kino for ungdom, det eneste de trenger å gjøre er å vise legitimasjon.

Et annet tiltak jeg håper får god oppslutning, er ungdomsrådet, som er i oppstartsfasen. Mer informasjon sendes ut til skolene og legges ut på Porsanger kommunes nettsider.  

Lakselv videregående skole

Arctic Race

Folkefesten Arctic Race passerte Porsanger gjennom Smørfjord og Olderfjord, på strekningen fra Honningsvåg til Hammerfest. Dette er en flott folkefest som skaper engasjement, stolthet og aktivitet i den perioden det pågår. Kanskje blir det naturlig å se en distansestart eller slutt i Lakselv i fremtiden?

Annet

Finnmark Landforsvar har fått på plass de neste stillingene, og det er nå 7 i stab, som forbereder etableringen av Porsangerbataljonen. Jeg hadde gleden av å ta imot de på en brief om Porsanger onsdag 15. august. 22. august deltok jeg på representantskapet til VEFIK, revisjonsselskapet vårt. Fredag i forrige uke hadde jeg besøk av Trond Ørjan Olsen, Head of Airfreight, DHL Global Forwarding Norway med et tysk filmteam som jobber med en promoteringsfilm for flyfraktruta fra Banak til Oslo.  

DHL_1198x899.jpg

Distriktsutvalget

Distriktsutvalget til Arbeiderpartiet er i innspurten på arbeidet, og jeg startet første arbeidsuka etter ferien med møte i Oslo. Jeg tenker dette er et viktig arbeid. Norge har i mange tiår gjennom politisk vilje opprettholdt en desentralisert bosettingsstruktur. Med alle reformene som gjennomføres i den ene sektoren etter den andre, er jeg oppriktig bekymret for den økte sentraliseringstakten som vi ser nå. Jeg trodde oppriktig bredbånd og teknologi skulle gi oss muligheter, men nå virker robuste fagmiljøer å være mantraet når statlige etater effektiviserer gjennom digitale løsninger. Jeg er opptatt av at politikk og ikke marked skal bestemme, og håper vi vil se gode politiske vedtak i fremtiden slik at vi kan bygge kompetanse og utvikle arbeidsplasser og velferdstjenester i hele landet, nær der ressursene er.   

Neste uke

Tirsdag har vi forberedende oppstartsmøte med prosess- og prosjektlederne for reiselivprosessen. Dette vil avstedkomme en orientering på frokostmøtet for næringslivet onsdag i regi av Sápmi Næringshage. Torsdag er det kommunestyremøte, med tema kommuneøkonomi, med påfølgende formannskap som har noen dispensasjonssaker på dagsorden.