Ingressfoto: Kjell Persen

Kommandør av St. Olavs Orden

Synnøve Persen ble fredag utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden av fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen. Det ble en verdig og høytidelig markering i rådhusets storstue, foaijeen i rådhuset, med påfølgende servering og hyggelig samvær i kommunestyresalen. 

Hanna Horsberg Hansen og Inger Blix Kvammen var de som foreslo Synnøve til å bli Ridder av St. Olavs Orden. Søknaden fikk tilslutning fra flere, og det endte altså med at Synnøve Persen ble utnevnt til Kommandør, en enda høyere orden på rangstigen. Jeg vil takke alle de som deltok, og bidro til å fortelle historien om en kunstner, fagpolitiker og aktivist som virkelig har jobbet hardt for det hun har trodd på.

Jeg er så stolt på vegne av Synnøve og Porsangersamfunnet. Det har ikke vært en selvfølge å få denne anerkjennelsen, og for meg ble markeringen en historiefortelling i et kunstnerliv, men også i det samiske samfunns identitets- og kulturreise, som Synnøve har vært en viktig bidragsyter til. Vi er heldige som har kommet dit i dag, at vi anerkjenner mennesker mens de enda lever, og jeg tenker nok at Hans Majestet Kongens utnevnelse til Kommandør av St. Olavs orden oppleves som en viktig milepæl for Synnøve og alle de som har bidratt sammen med henne. 

Så var det nok ikke slik at Synnøve nødvendigvis alltid hadde sine egne med seg. Å stå i kampen for det samiske folks naturlige rett, var ikke ensbetydende med å ha det samiske folk i ryggen da det stod på. At vi i dag kan anerkjenne Synnøves virke som kunstner og politiker, er like mye en oppreisning til oss selv for den uretten vår samiske, kvenske og nordligste befolkning ble utsatt for.

Vi er kommet langt, takket være at mennesker som Synnøve hadde mot til å stå i kampen. Det inspirerer og motiverer og vi har alle et ansvar for å føre arven videre.  

Les min hilsen til Synnøve på min Facebook-side. Og sjekk ut bildene nederst i saken - den viser bredden i hvem som deltok på den flotte feiringen av vår Kommandant av St. Olavs orden. PS! Du må klikke deg inn på bildeserien for å se hele bildet uten tekst over. 

Agnes Wilhelmsen 100 år

20181002_200331_600x600.jpg

Å nå en milepæl som 100 år er slett ikke alle forunt. Takk til Agnes Wilhelmsen med familie og omtenksomme ansatte på Solbrått som inviterte ordføreren til feiring av 100 årsdag tirsdag.

Noe av det beste med å være ordfører er å bli kjent med menneskene og historien. Og tirsdag fikk jeg et glimt inn i et langt og innholdsrikt liv, livet til en av søstrene fra Ulsteinvik som møtte kjærligheten under evakueringa, og ble med nordover, til Børselv, der de slo seg ned og stiftet familie.

Agnes er et samfunnsengasjert og kreativt menneske, som i sitt virke både har hatt verv i kommunestyre, menighetsråd, hagelag og mye mer. Hun er også en kunstner, som sammen med søster Oddbjørg har gitt ut bok i år. Hun har sydd både kofter, bunader, kåper og kjoler og vært en mester i broderi. Aktivitet har også vært viktig for denne flotte dama, som har en flott bukett med seks barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. I tillegg venter hun sitt første tippoldebarn.

Å se tilbake 100 år, er å se tilbake på en fantastisk historie. Krig og gjenreisning, kjærlighet, skaperkraft, utvikling og et Norge, Porsanger og Børselv som har gjennomgått enorme endringer. Hva denne dama har fått vært med på! Jeg er imponert og lar meg inspirere!

Neste uke

Mandag er det Kick off for TryggEst, som er en ny nasjonal modell for håndtering av vold og overgrep mot særlig sårbare voksne, der Porsanger kommune er en av pilotkommunene som gjennomfører opplegget. Et viktig og spennende arbeid. 

Tirsdag og onsdag deltar jeg sammen med en del reiselivsaktører fra Porsanger på reiselivskonferansen Forum reiseliv i Alta. Mandag deltar 10. klassingene våre på Forum reiseliv UNG, som en del av denne satsingen.  

Torsdag er det formannskap, les saksdokumentene her. En av de viktigste sakene vi skal behandle i høst er et styrket samisk og kvensk barnehagetilbud, der fornying av Lakselv barnehage også står sentralt. Du kan lese saken her. En annen viktig sak er folkehelse-saken, som har ungdom i fokus. Barn og unge er det viktigste vi skal tilrettelegge for i årene som kommer. Det er de vi skal bygge fremtiden for og sammen med!  

Fredag deltar rådmannen og jeg på folkehelse-samling i Kirkenes, sammen med prosjektledelsen i Porsanger.  

Da gjenstår bare å ønske god helg og god uke!