Gave til fefo

Ordførers hjørne - Ukeslutt #23 2018

Vi er allerede midt i november, og fikk forsmaken på vinteren i månedsskiftet med påfølgende mildvær. 8 varmegrader 16. november er nokså unormalt.

Deler av denne ukeslutten har tidligere vært publisert på Facebook. 

Et klima som er i endring påvirker også livet i Finnmark. Menneskene. Fisken i havet. Reinens syklus. Gresset som gror. Elvene og vannene som blir varmere. Været blir både våtere og tørrere. Hvordan kan vi møte dette og er det mulig å snu?

Litt om vær og føre

I et kommuneperspektiv påvirker dette noen områder spesielt, og mange var fortvilet da mildværet kom opp mot første helga i november og det ikke ble strødd. Jeg så noen av diskusjonene i sosiale medier og fikk selv fortvilte meldinger fra flere kanter. Det er nok opplagt for de fleste at jeg som ordfører ikke er rette instans for å fikse situasjonen, men greit at det diskuteres og at ordfører og kommunen får tilbakemeldinger. Jeg tenker det aller viktigste når føret er dårlig fremkommelig i perioder at vi må kjøre og gå etter forholdene.  

En annen sak jeg har sett bli dratt frem flere steder er at vi som politikere har vedtatt at vinteren starter 1. desember. Det trekkes ofte frem i et forsøk på å latterliggjøre kompetansen vår. Når vi har en avtale om fast pris på brøyting, skulle det bare mangle at det ikke er satt en dato for når denne skal igangsettes. Så er det en bonus når vi slipper å igangsette brøyting før tida, og selvsagt en risiko for å måtte betale ekstra om sesongen starter tidligere. Datoen er 15. november, så nå kan snøen bare komme! I denne saken vil jeg for øvrig initiere til en utredning på om det kunne gitt effekt om kommunen tok over vintervedlikeholdet og deler av veivedlikeholdet om sommeren selv.

I samme periode har vi slitt med gatelysene, som er gamle og nok har sett sine beste dager. Jeg har spurt rådmannen og hennes folk om årsaken til at det vedvarer, og uheldige omstendigheter har gjort at den ene feilen avløser den andre. Jeg håper at problemet snart kommer til en løsning. Så har rådmannen foreslått at vi starter arbeidet med å bytte til LED-lys i neste års budsjett. Det regner jeg med det vil være bred politisk enighet om.

Ungdom i Fokus

Prosjekt Ungdom i fokus er i gang, et valgt satsingsområde i folkehelsearbeidet vårt. Mandag 12.11 om ettermiddagen møttes ungdom og foresatte til kick off for prosjektet. Vi har fått låne Miljøarbeider Marte Eliassen til prosessledelse av Lakselv videregående skole. Jeg tenker det tegner til å bli et godt samarbeid og partnerskap fremover. Med kommunens engasjerte folk på lag kommer dette til å bli bra! 

Marco Elsafadi​ holdt et innlegg til både inspirasjon og ettertanke. Om de viktige tingene. Å se hverandre. Inkludere. Utfordre med omsorg. Søke etter å bli gode mennesker. Marco er en god historieforteller og oppriktig formidler av verdier det står respekt.

Nyvalgt leder av ungdomsrådet, Nilofar Anwar, ønsket velkommen og inviterte ungdommen til å engasjere seg. Ungdomsrådet kommer til å ha en viktig rolle i prosjektet og jeg ønsker oss alle lykke til med arbeidet.

Nilofar og Marco.jpg

Neste uke møtes ungdom og foresatte til workshop. Her håper og tror jeg vi kommer til å leve opp til slagordet vårt #porsangerleverer - på lag med ungdommen!

Ungdomsboliger

Når jeg er inne på ungdom, har jeg akkurat blitt orientert om at vi har en husleiepolitikk på ungdomsboliger som fratar mange av de som er i målgruppa muligheten til å leie seg inn. Med en pris på 6.000 pr måned og krav om fire månederes depositum er det vanskelig for mange å leie ungdomsbolig. Ungdomsrådets leder har spurt meg om hvordan ungdomsrådet kan jobbe med saken, og om Porsanger kommune kan se på dette. Jeg spiller ballen videre til Porsanger boligstiftelse, som er utleier av boligene, om å finne en annen modell for prissetting.

Strategiseminar Nordkappregionen Havn IKS

Havnerådet i Nordkappregion Havn gjennomførte to dager med strategiseminar i Kjøllefjord, fra tirsdag 13. – onsdag 14.11. Det ble to dager med kompetansepåfyll og gode diskusjoner. Jeg sier meg enig med ordfører i Lebesby, Stine Akselsen: «Tre spennende kommuner, som ilag har et hav av muligheter!». Rådmann Harald Larssen orienterte om Lebesby kommune, som gjør det godt på mange områder. De viser at målrettet arbeid gir resultater. 

Havnerådet.jpg

Så må jeg benytte anledningen til en aldri så liten produktplassering og løfte frem Nordkyn Hotell, som med vertskapet til Maria Sørbø tok oss imot på en utmerket måte, med god lokal mat og flotte rom. Anbefales om du er i området!

Rådmannens budsjettfremlegg

Tirsdag 6. november la rådmannen frem sitt budsjettforslag, og jeg tenker det er bra å få denne felles forankringen og forståelsen av budsjettprosessen.

Du kan se presentasjonen i videopptak og i PDF, samt lese budsjettdokumentet på nett hos porsanger.kommune.no.

Reiselivskonferanse Inari

Dagen derpå kjørte Høyre-leder Tarjei Leinan Mathiesen og jeg til Inari på reiselivsseminar. Jeg holdt en innledning om det arbeidet vi er i gang med på reiselivssida for å holde samarbeidsmulighetene åpne med våre venner på finsk side. De har lyktes utrolig godt, og vi har mye å lære og hente på å koble oss på de som allerede har lyktes.

Både Tarjei og jeg er enige om a Porsanger har har store muligheter. Det gjelder å se og gripe dem!

Åpning av Fefo-bygget

Torsdag 1. november var det høytidelig åpning av Fefo-bygget. Med fullt hus ble det en verdig og flott åpning av et bygg vi alle er stolte av. Endelig har finnmarkingene fått sitt eget hus - midt i hjertet av Finnmark.

 

Jeg representerte folket i Porsanger på åpningen, og jeg må si det var utrolig fint å få lov til å bære kvændrakten - en stolt drakt skapt i samhandling for et stolt folk som har funnet sin plass i dette fantastiske mangfoldet som vi lever i.

ordfører og fylkesordfører.jpg

Sammen med fylkesordfører Ragnhild Vassvik. 

Vi er også stolte av det nye bygget, midt i Lakselv, som bekrefter at Fefo har kommet for å bli. Og vi er glade i folkene som på hver sin måte også bidrar til Porsangersamfunnet med sitt engasjement og kompetanse. De som går på jobb hver dag med mål om å forvalte den rikdommen Finnmarks befolkning eier sammen, til beste for generasjonene som kommer etter oss.

Jeg håper Porsanger kommune sin gave får en sentral plass i bygget. Ove Stødle, vår egen duojar fra Indre Billefjord, har lagt ned utallige timer når han har skapt den flotteste gaven vi kunne gi. Av en rikule i Billefjord har Ove skapt duodji av det sjeldne slaget. Da gjør det ekstra godt å handle lokalt!

Hospitering på sykeavdelinga

Onsdag 31. oktober gjorde jeg noe helt annerledes, som var utrolig lærerikt! Jeg fikk bli med Elvida på morgenvakt på sykeavdelinga. Jeg møtte spent opp kl 0720 og fikk overvære rapporten og overlappen mellom nattevakt og tidligvakta. Deretter hjalp jeg til med morgenstell, dusjing og frokost. 

På toppen av å ha både lærling, sykepleierstudenter og elev fra videregående skole på avdelingen tok de ansatte på avdelinga imot en ufaglært ordfører på strak arm. Kommunikasjonen og dynamikken på avdelingen og mellom pleier og pasient var fantastisk flott å observere.

Sykeavdelinga.jpg

Jeg visste på forhånd at jeg fikk en trygg og stolt veileder i Elvida, og vi kom etter hvert inn i en rytme som gjorde meg som elev tryggere i rollen som hjelper. Elvida ble fagarbeider i november i fjor og er allerede veileder for lærling på avdelingen.

Jeg er imponert over kunnskapen, og har fått bekreftet hvor viktig det er med en avdeling som er mer enn et eldre- og sykehjem. Varierte oppgaver og akuttmedisin er en del av hverdagen også helsefagarbeiderne våre får ta del i. Vi trenger flere av dem, og det er kjekt å få bekreftet at kompetansen deres utfyller sykepleierne på en konstruktiv og god måte.

Visste du forresten at vi har tilnærmet full dekning av både sykepleiere og helsefagarbeidere? Et godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og godt lederskap er noe av forklaringen, tror jeg. Vi valgte å styrke legevakten vår med en sykepleierstilling i forbindelse med legekrisa i fjor, og det har hatt ringvirkninger langt utover det jeg hadde forventet. Lavere sykefravær og stabilitet blant ansatte, det er virkelig godt levert!

Dessverre har vi flere fagarbeidere som ufrivillig går i deltidsstillinger, vi har også fagarbeidere uten stilling, som ønsker fast jobb og vi har mange små helgestillinger. Heldigvis er arbeidet med heltidskultur igangsatt, og vi har tro på at dette kan være en vei mot flere hele stillinger og en bedre måte å bemanne avdelinga på i forhold til behovet til pasientene.

En av aktivitetene denne onsdagen, var kurs i bruk av hjelpemidler, med hjelpemiddeltekniker Rune Myrheim, som selv er hjelpepleier og har mange tips på lur for å redusere belastningen i hverdagen.   

Tilfeldighetene ville det også slik Østerbotn Naturbarnehage også var på «jobb» denne dagen med gledessprederne sine, som er en del av Livsgledekonseptet. Jada, du leste rett. Ungene er ansatt som gledesspredere, og kommer hver onsdag med ulike aktiviteter. I dag var det vafler og lek på dagsorden. Et spennende og trivelig tiltak for de eldre, med Renate Pettersen som ansvarlig fra barnehagens side.

Denne erfaringen gleder et ordførerhjerte og gjør meg trygg på at vi har et godt tilbud til de som trenger helse- og omsorgstjenester i Porsanger kommune. Takk til pasienter og pårørende som inviterte meg til å ta del i den mest private sfæren, og de fantastiske menneskene som tok meg imot med åpne armer.

RESPEKT er ordet som best beskriver det jeg føler. For noen flotte mennesker som jobber innenfor helsesektoren i Porsanger!

Neste uke

Onsdag skal jeg tilbake i lærerrollen, og møte 4. klasse om "Vårt lokalsamfunn", i regi av Ungt Entreprenørskap. Torsdag er det administrasjonsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg, samt representantskap i PPD og møte med Finnmark landforsvar. 

God helg og god uke :)