Jeg var ikke der selv, men ifinnmark.no har lagt ut flotte bilder, for de som har abonnement. Se bildene her.

Jeg har også lyst til å gå tilbake til forrige helg, da ble Scootermessa arrangert for 28. gang, av Porsanger Scooterforening som har 30 års jubileum i år. Det står respekt av det engasjementet lag og foreninger får til i kommunen vår, og vi har mye å være stolte over. Jeg sier som jeg bruker; #porsangerleverer. 

Formannskapet

Formannskapet hadde møte med ei lang rekke saker til behandling. Foreløpig finner du iallefall oversikten over sakene på porsanger.kommune.no sin e-innsynsløsning. Etter hvert som protokollen er ferdig, vil den også ligge ute på samme side.  

Det knytter seg sannsynligvis størst engasjement rundt budsjettvedtaket, som er lagt ut på høring på porsanger.kommune.no i egen sak frem mot endelig behandling 14.12.17.

Arbeiderpartiets budsjettforslag, som er det eneste som er lagt frem foreløpig finner du på porsanger.arbeiderparti.no.

Historie, kultur og hjertevarme på Revforsnes

Tirsdag hadde jeg et utrolig hyggelig besøk hos Laila Johansen på Revforsnes. Det gamle kvenske fjøset som ble bygget i 1722, er nå ferdig restaurert. Det blir sannsynligvis offisielt åpnet en gang i løpet av 2018. I tillegg var det en aldri så liten vandring i Porsangers kultur og historie. Med sine samlinger av gamle gjenstander og nisser, samt en herlig liten reinkalv på for, kan Laila by på en smakebit av Porsanger som er unik for oss som ber her og gjester som måtte ønske å ta turen. Jeg anbefaler de som er interessert å ta kontakt med Laila, for om mulig å avtale et opplegg som passer for mindre grupper. Det kan være barnehager, skoleklasser, lag eller foreninger. Med sin entusiasme kan Laila by på et herlig avbrekk i hverdagen.   

Revforsnes.jpg

Frokostmøte reiseliv, utvikling og samarbeid

Onsdag inviterte utviklingsavdelinga næringslivet til frokostmøte, der jeg som ordfører orienterte om status for arbeidet med reiselivssatsinga vår. I tillegg var Sápmi Næringshage til stede med informasjon om hva de kan bidra med og Henriette Bismo Eilertsen, som er primus motor i North Adventure i Alta orienterte om det nye selskapet hun har etablert sammen med Arthur Kordt i Lakselv, Midnight Sun Tourist Services. 

Det er utrolig viktig at vi klarer å bygge reiselivsaktørene våre gode. Vi har dyktige folk som har et dedikert engasjement for å skape gode opplevelser og produkter, samtidig er det slik at vi har få og små aktører. Skal vi lykkes er det helt avgjørende at vi finner samarbeid på tvers av bedrifter, og her må også det øvrige næringslivet i Porsanger på banen, for å bygge et godt tilbud sammen med de som skal lykkes innen reiseliv. Vi trenger kapital og at de kloke hodene kommer sammen for å skape nye produkter. Jeg vil komme tilbake til mer om dette etter hvert.   

Frokostmøte.jpg

Regionrådet

I forrige uke møttes Vest-Finnmark regionråd i Oslo. Det ble mange gode møter, og mange saker på dagsorden i møte med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet, samt møte med Finnmarksbenken på Stortinget. 

Jeg benyttet anledningen til å forberede statssekretæren i Klima- og miljødepartementet på en henvendelse fra oss på de uavklarte problemstillingene rundt Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsverneområde. I tillegg fikk jeg nevnt at det må sørges for en forsvarlig forvaltning av Porsangerfjorden, herunder at aktive redskaper må unngås, jfr forslag om forsøksfiske med reketrål. Ressursene i fjorden vår er sårbare, og må skape aktivitet lokalt. Porsanger kommune skal følge opp begge sakene videre.

Neste uke

Det blir en variert uke; tirsdag og onsdag er det igjen møte i regionrådet. Tirsdag ettermiddag har fiskerne i Porsanger invitert til et møte om forvaltninga av Porsangerfjorden. Onsdag feirer Porsanger norsk-finsk forening Finlands nasjonaldag. torsdag er jeg invitert på julebord på Helsetun, og fredag møter vi Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard. 

Tirsdag 5.12 er foreløpig dato for behandling av Landmaktsproposisjonen i Stortinget. Ettersom det er et bredt forlik om saken, tenker jeg nok at vi kan være rolige på at det blir som antatt, med etableringen av en kavaleribataljon på Porsangmoen, samt at Finnmark Landforsvar samler hær og heimevern under en felles ledelse. Her kan du følge med på behandlingen i Stortinget.