En god miks av hardt arbeid og kos har preget uka. Det gjorde dessverre at jeg gikk glipp av urpremieren på biblioteket fredag formiddag. Camilla Grøtta fremførte sitt nyskrevne eventyr om "Det lille juletreet som ingen ville ha." Vi har kreative folk i kommunen vår, og jeg blir så stolt når #porsangerleverer :)

Eventyret finner du på Camilla sin Facebook-profil.

Kirkeparade og lunsj på GP

Onsdag var jeg invitert til kirkeparade og julelunsj på GP. Det ble en hytidelig stund, både i kirka og på GP. Der var det dekket opp med de herligste retter og tradisjonen med «blot» i regi av Den rimfrosne reins orden ble gjennomført. Høytidelig, på rim og med utdeling av heder og ære til de som hadde gjort seg fortjent til det. Kjekt med tradisjoner som tas vare på. 

PhotoGrid_1513544829040_640x640.jpg

Kommunestyre 14.12

Budsjettet var hovedsaken i kommunestyret, og ei nøktern budsjettlinje de siste årene gir oss mulighet til å følge rådmannens anbefaling til budsjett for 2018 og økonomiplanperioden 2018 – 2021. På tross av et relativt lite handlingsrom, og det jeg oppfatter som en bred, felles enighet om at vi skal holde en nøktern linje.

Det be lagt frem to budsjett-forslag i tillegg til formannskapets innstilling. Høyre og Frp la frem et forslag i fellesskap, og AP, TLP, SP og SV la frem ett forslag, som fikk flertall. Dette betyr at den kommunale strukturen opprettholdes med skoler og helsetjenester som i dag. Jeg er glad for at vi enda er i posisjon til å bygge hele Porsanger, og gleder meg til fortsettelsen. 

Rådmannen har fått i oppdrag å komme tilbake til kommunestyret når tallene for ny Børselv skole er kvalitetssikret. Legevakta styrkes, og vi prioriterer rus- og psykiatritjenesten. Vi har satt av egenandel til kvensk språksenter, slik at vi kan søke om statlig finansiering ve søknadsfrist 1. mars 2018. Kulturkort for ungdom og e-helsesøster er vedtatte tiltak og rekruttering av lærere til Lakselv barneskole skal prioriteres til neste år. Arbeidet med digitalisering fortsetter til neste år og det samme gjør gjennomgangen av innkjøpsrutiner og andre effektiviseringstiltak.  

Blant investeringstiltakene som er prioritert ønsker vi å få skiftet dekke både i Porsangerhallen og aulaen. Vi iverksetter et forprosjekt på kjøkken og garderobeanlegg i Porsangerhallen, å komme i havn med en utbedring av dette vil gi arrangementene våre et løft. Vannverket i Smørfjord er på lista, hovedtavle på barneskolen, energieffektive veilys og en smartere og mer energieffektiv drift av byggene våre er under prosjektering. Vi ser frem til å få en oversikt over byggene og anleggene våre, som er under prosjektering og er forventet klar til juni 2018.

Du kan se hele budsjettforslaget på porsanger.arbeiderpartiet.no.   

I tillegg vil protokollen fra kommunestyremøtet legges ut her etter hvert som den blir klar.

Planarbeidet

Planarbeidet går sin gang, og tidligere i uka inviterte utviklingsavdelinga aktører fra næringslivet til møte. Tidligere har de gjennomført en Borgerundersøkelse, som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. En god prosess som favner bredt gir oss det beste utgangspunktet for å lage en plan for fremtida som gir oss den utviklinga som vi trenger. Gode møteplasser der vi kan få til mer samarbeid, både mellom næringsaktørene og mellom oss som kommune og næringsaktørene er viktig fremover.

Julelunsj på rådhuset

Uka ble avsluttet med en flott julelunsj, som ga god anledning til å samle de ansatte på rådhuset. Det ble en hyggelig stund med god mat, god stemning og noen kulturelle overraskelser underveis. Det er viktig å av og til kunne unne seg slike pusterom i hverdagen. Komiteen hadde gjort seg flid og jeg må si meg imponert med gjennomføringsevnen. Godt jobba til de som har stått i bresjen for et flott arrangement!

PhotoGrid_1513545772099_640x640.jpg

Neste uke

Siste uka før jul står heller ikke stille. Mandag morgen er det av gårde til Alta på representantskapsmøte i VEFIK. Tirsdag er det hel dag med planarbeid, og onsdag har jeg invitert gruppelederne til et statusmøte om det videre arbeidet med forsvaret, før vi skal ha første gjennomkjøring av vielsesritualet, som vi som kommune overtar fra domstolene etter nyåret. Torsdag har vi eiermøte i Nordkappregionen havn IKS, heldigvis tas det vie Skype, og noen timer med reising er spart. 

Ønsker alle ei superflott siste uke før jul :)