Samefolkets dag og 100 års jubileum

Samisk språksenter holdt dørene åpne fredag, og Lakselv kino har hatt filmvisninger av samiske filmer gjennom helga. Lørdag kveld åpnet dørene på Antikstore til en fantastisk konsertopplevelse med bandet Ánnásuolo, som har satt musikk til tekster av Nils-Aslak Valkepää. Herlig gjeng med dyktige musikere.

Sjekk ut Ánnásuolo​ her.

Mandag har vi også utdeling av regjeringens minnemedalje til Rasmus Utsi, som gjorde en ektraordinær innsats under andre verdenskrig, der han hjalp et titalls familier med overvintring på Børselvfjellet da evakueringen stod på. Jeg har besøkt Rasmus ved et par anledninger, og jeg er imponert over hans evne til å formidle historien. Nord Norge og Finnmark ble nok dessverre glemt da historien ble skrevet. Jeg tenker at det er utrolig viktig at historien formidles og får sin anerkjennelse. Det er viktig for oss som lever nå å forstå hva de som gikk veien før oss bar med seg, når vi skal planlegge for fremtiden. Derfor er denne markeringen viktig, ikke bare for Rasmus, men for alle de finnmarkinger og samer som gjorde en innsats under krigen, uten å få sin rettmessige anerkjennelse.

Rasmus Utsi.png

​Rasmus Utsi og hans kone Anna på forlovelsesdagen noen år etter at krigen var over og livene deres hadde normalisert seg.  

Utvikling og forbedring

Denne uka har teknisk avdeling og lønn vært i gode prosesser for å avdekke utfordringsbildet i noen av arbeidsprosessene. Målet er å forbedre rutiner, og på den måten levere bedre tjenester til ansatte og innbyggerne. Kanskje fins det noen tidstyver i det vi holder på med, og kanskje får vi avdekket problemer som kan gi muligheter for bedre saksbehandling enn det vi ser i dag.

Jeg er glad for at rådmannen følger opp de bestillingene vi som politikere legger inn, og ser også frem til at vi skal få på plass ny arbeidsgiverstrategi, at det blir tilsatt HR-rådgiver og vi gjennom de prosessene som går mellom tillitsvalget og ledelsen kan sørge for å bli enda bedre og mer strukturerte i det vi gjør.

Metodikken er Lean, nærmere bestemt et opplegg tilpasset kommunenes behov – K-lean.

En bedre skole

I skolene er det også satt i gang gode prosesser for å gjøre skolehverdagen enda bedre for barna våre. Jeg er opptatt av at vi skal få på plass en god skoleeierstrategi, der vi som politikere angir retning for hva vi vil med skole og barnehage. En god oppvekst er den viktigste investeringen vi gjør for fremtiden. Det er derfor viktig at vi skaler forutsigbare rammer for en skole som tar vare på barn og unge, gir de kunnskap og livsmestring. Jeg gleder meg til å være tett på dette arbeidet videre. Rektorene diskuterte fremdriften i ett av prosjektene da jeg var innom dem fredag.

skoleutvikling.png

Godkjenning av scooterløyper

Scooterløypene er nå satt i prosess, og arbeidet vil starte opp i løpet av februar, med mål om ferdigstilling i september dette året. Det ser jeg frem til. På grunn av flere uheldige omstendigheter i 2016 stoppet dette arbeidet dessverre opp. Det er krevende prosesser, som må ha en stødig prosjektledelse når vi setter i gang for fullt. Med gode hjelpere er jeg sikker på at godkjenningen av det gamle løypenettet etter ny motorferdsellov kommer i havn i løpet av året. Jeg er likevel lite fornøyd med det byråkratiet som fulgte med den såkalte liberaliseringen. Jeg er av den oppfatning at det løypenettet som tidligere har vært godkjent og kommunene har årelang erfaring med, burde hatt automatisk godkjenning.  

Rullebanen på Banak

Jeg ser at rullebanen på Banak er i vinden igjen, og at Finnmark Høyre og Frp skal i møte med samferdselsdepartementet torsdag 9.2. Det er bra at vi har bred støtte for rullebanen vår, og dersom regjeringa finner penger til utvidelsen som foreslås, er det ingenting som er bedre enn det. Jeg ønsker derfor god tur, og ser frem til å høre hvilken respons de får.

For egen del fortsetter vi å jobbe sammen med aktører som kan få til fraktruter med dagens banelengde. Jeg vil berømme Avinor for å være på og ønske utvikling på Banak, og setter pris på at konsernsjefen selv har engasjert seg. Avinor ønsker å legge mer til rette for flyfrakt gjennom etablering av nye fraktruter og nye terminaler tilknyttet flyplassene, og lanserte i forrige uke en oppstartstøtte som skal stimulere til flere fraktruter. Dette er godt nytt for oss.

Sjekk saken hos Avinor.no.  

Neste uke

Samefolkets dag og 100-årsjubileum er selvsagt i fokus. Jeg reiser ikke til Tråante i Trondheim, da invitasjonen kom så vidt sent og lokale arrangement var avtalt. Jeg reiser til Oslo, og skal i tillegg til Arbeiderpartiets landsstyre blant annet besøke Norsk Folkemuseum og få nærmere innsyn prosjekt gjenreisningshus. Det ser jeg frem til.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig fod uke og feiring av Samefolkets dag og 100-årsjubileum.