Det har med andre ord vært litt av en rundtur i Finnmark – og en bred variasjon i møtene. I tillegg har ulike saker preget mediebildet denne uka. NCTP og snuhavn, oppdrett og avtalen om sammenslåing mellom Finnmark og Troms.

Før jeg tar fatt på uka, vil jeg gratulere PIL med vel blåst FeFo-turnering. Mer enn 500 spillere møttes i Porsangerhallen forrige helg med fotballen i sentrum. Jeg har blitt fortalt at mer enn 1700 spillere pluss trenere og foresatte gjester Lakselv i ulike arrangement gjennom året. Det er viktig for trivsel og bolyst i hele Finnmark at denne type arrangement finner sted. Samtidig gir det ekstra inntekter til næringslivet vårt. Så takk til PIL og alle de frivillige som stiller opp for å gjøre dette mulig.

Ekstra artig er det jo også at iFinnmark stiller opp og filmer kampene. Her kan du se kampene i reprise. 

Og her finner du PIL sine egne bilder fra turneringen.

For to uker siden fikk vi også en nord norsk mester i sin årsklasse da Alexey Johansen svømte inn to gull, to sølv og en fjerdeplass. Gratulerer til Alexey, som jeg har skrevet om i ukeslutt #2 i år. 

Kommunestyre 15. februar

Forrige torsdag avholdt vi årets første kommunestyremøte. Saksdokumentene finner du her, protokollen blir lagt ut så snart den er signert. 

Avinor og DHL

Direkteruta som DHL startet i mai 2017 skaper gode muligheter for fersk sjømat til markedene. Rask tilgang til verdensmarkedene og lav dødelighet på levende krabbe er gode argumenter for at dette er riktig vei å gå for sjømatnæringen i Finnmark. At et stort selskap som DHL kommer inn og fronter eksport mulighetene fra Finnmark er utrolig bra. Det er viktig at hele næringen står samlet om ruten og bidrar til en langsiktig forutsigbarhet.

DHL og Avinor_381x286.jpg

Vi jobber nå mot Finnmark fylkeskommune (FFK) og Innovasjon Norge for å se om det er mulig med ordninger som vil bidra til at det kan bli enda mer attraktivt å fly fisk ut fra Finnmark. Her ser jeg for meg at vi må jobbe på flere fronter, fordi Finnmark er helt avhengig av at private aktører bidrar med å tilby effektive logistikkløsninger.

Jeg har blant annet løftet inn til FFK muligheten for å etablere et eksportgarantifond på linje med charterfondet. Jeg ønsker også å initiere til dialog rundt muligheten å se på hvordan vi kan legge mer tilrette for å stimulere til eksportfremmende investeringer rundt Banak Lufthavn. For å utvikle tilbudet er det også viktig å få til et samarbeid mellom eksportørene av både krabbe og hvitfisk i hele Finnmark for å sikre logistikk-linjene. Med Miniekspress i Lakselv og fratterminalen har vi gode forutsetninger for å lykkes, hvis vi samarbeider. Vi trenger også å utbedre veistrekningen mellom Kunes og Ifjord, som i dag er så dårlig at eksportørene på Nordkyn ikke velger Lakselv, men kjører via Tana til Helsinki. Dette er bare noen eksempler på hva som må på på plass for at sjømat fra Finnmark skal nå ut til markedene på en enklest og best mulig måte i fremtiden.  

Reiselivsprosess Alta og møte med Henriette B. Eilertsen

Siden jeg skulle videre til Vadsø, valgte jeg å ta buss til Alta mandag ettermiddag. Med avgang fra Lakselv 1305 og ankomst Alta kl 1600 passet det perfekt. Og det ble en flott tur, som turist i eget rike.

Alta 19.2

Reiselivsnæringen i Alta har sammen med Alta kommune kjørt samme prosess som vi er i gang med, og de har sett verdien av at vi klarer å få til gode samarbeid på tvers av kommunegrensene. Selv om de jobber med flere ruter for passasjertrafikk, er de også svært åpne for å jobbe sammen med oss for å kunne utnytte potensialet på Banak. Hvordan vi skal gjøre dette, står fortsatt litt åpent, jeg regner med at vi etter hvert får samlet kreftene for å stake ut strategien. Akkurat nå skjer det mye i alle leire som må lande, så får vi ta det derfra.

Jeg benyttet også anledning til en kaffekopp med Henriette Bismo Eilertsen, som sammen med Arthur Kordt har etablert Midnight Sun Tourist Service AS i Lakselv. Med sitt nettverk og erfaring vil hun være en god ressurs for å skape den utviklingen vi ønsker oss. Henriette er på tur til Miami og cruisemesse, og har allerede gjort avtaler for å selge snuhavna vår. Det blir spennende å se hva de får til. Så nå er det bare for våre reiselivsaktører å jobbe med gode pakker for grupper av cruiseturister, som etter hvert vil ankomme.    

Planforum

Tidlig tirsdag morgen fløy jeg til Vadsø på planforum, et godt verktøy for kommuneer som er i ulike planprosesser. Her fikk vi anledning til å løfte inn ulike problemstillinger, som gir oss et enda bedre grunnlag for planprosessene fremover for å unngå innsigelser når vi kommer så langt. Blant annet diskuterte vi mulighetsrommet for spredt bolig- og fritidsbebyggelse og disponering av LNF-områder.

Planforum FFK.jpg

For egen del hadde jeg ansvar for kystsoneplan og fjorden, og lærte mye om hvilke muligheter vi har for å ta styring med egne arealer. Dessverre er vi for seint på til å påvirke Nordkapp sin arealplan, som ble rullert i 2016. Og nå har jeg forstått hva som gjorde at vi ikke var på tidligere i forhold til de avsatte områdene i Vedbotn og ved Jernøya. Dette var områder som allerede i 2005 ble avsatt til oppdrett. Da planen ble rullert i 2015/16 ble områdene innskrenket, og det kan ha gjort at det ikke ble større diskusjoner enn det ble da. Mange spør meg om vi ikke har dialog med Nordkapp i en sak som denne, og jeg kan bare svare for den perioden jeg har vært ordfører. Dialogen med Kristina i Nordkapp er god, men ettersom planene deres er vedtatt, har vi dessverre lite vi skulle sagt. Det er Finnmark fylkeskommune som er overordnet akvakulturmyndighet nå og gir tillatelser basert på søknad fra aktørene og avsatte områder i kommunene. Det vi må være tydelige på i vår egen plan, er hva vi vil legge til rette for og tillate i egne områder for fremtiden.

Forsvarsutvalg

Onsdags morgen møttes deler av forsvarsutvalget sammen med rådmann til møte på GP for å diskutere hvordan vi som kommune skal arbeide for å møte forsvarets etablering av Finnmark landforsvar og hær på Porsangmoen. De første stillingsutlysningene er gjort fra forsvarets side, med tilsetting i august. Samtidig pågår det et utredningsarbeid i forsvaret nå, om hvordan dette skal se ut i fremtiden. Så foreløpig vet vi ikke hvordan progresjon og endelig omfang vil bli.  

Det ble et godt møte med gode diskusjoner. Vi er alle enige om at vi må rigge oss med et mål om mest mulig fast bosetting, samtidig som aktiviteten i seg selv også kommer til å bidra positivt. Det sivile samfunn, næringsliv og frivillige lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere i det videre arbeidet, og vi vil rigge en prosjektorganisering rundt det videre arbeidet.

SeaWalk

Det har vært flere oppslag rundt SeaWalk’en og snuhavna denne uka. Vi har hatt en kald vinter og den er frosset inn i Hamnbukt. Det er ikke meldt om skader på Seawalk’en, men på på festet. Samtidig er det iverksatt tiltak for å hindre ytterligere skade. Nordkappregionen havn har kontroll, og vi gjør oss nå verdifull erfaring ift vær og vindforhold.

Neste uke

Onsdag avholdes det temamøte om Porsangerfjorden på Sjøsamisk senter i Billefjord. Finnmark bondelag møtes også til årsmøte. Jeg vil prøve å få med meg litt av begge.

Denne uka leverte varaordfører Cecilie Gjennestad søknad om fritak/permisjon pga jobbsituasjon. Jeg har innkalt til ekstraordinært kommunestyre fredag 2.3.18.