Jeg velger først å si noe om den tragiske scooterulykken som rammet oss så hardt natt til søndag. Ungdommene som var involvert og familiene deres er ikke bosatt i Porsanger, men ulykken skjedde i vår kommune. Samtidig er ungdommene "våre" i den forstand at vi er et fellesskap i Finnmark, med ungdommer som møtes og skaper relasjoner på tvers av kommunegrenser. Vi er ikke så mange, og vi har ingen å miste. 

Den tragiske ulykken minner oss først og fremst på hvor sårbare vi er i dette livet. Ungdommer i sin beste alder, sannsynligvis i fest-stemning og bare de som var til stede kjenner historien. Jeg tenker på den unge jenta som døde så altfor ung, på foreldrene til den omkomne og en ung gutt som er tiltalt i å forårsake en annens død. Jeg tenker på hans foreldre, de andre ungdommene som var til stede, vennene deres, ungdommene mine og deres venner. Og jeg tenker på ei helg som fikk en så totalt annen utgang enn det disse unge menneskene hadde forventninger til. 

Jeg lyser fred over Karine Emilie Negårds minne.  

Folkemøte i Olderfjord

I etterdønningene av ulykken er det på sin plass å skape en møteplass for å gi rom for å dele bekymringer og diskutere hvordan vi kan unngå at slike hendelser får skje igjen. Derfor inviterer jeg sammen med rådmannen, lensmann og leder i reinpolitiet til et åpent dialogmøte for å snakke om de utfordringene Olderfjord med sine flotte rekreasjonsområder står overfor. Jeg håper både bygdefolket og hyttefolket, og spesielt de unge og de som ferdes på scooteren, tar seg tid til å komme.

Du finner mer informasjon om folkemøtet her. Vel møtt!

Scootersafari til Lakselv hotell

Senere på dagen hadde jeg gleden av å hilse gjester fra Alta velkommen. DnB hadde invitert kunder med på scootersafari over fjellet, og landet den på Lakselv hotell. Tilbakemeldingene fra de som deltok var udelt positive. Først var de heldige med været, samtidig som naturen viste seg fra sin aller beste side. Dispensasjonssøknad til Lakselv hotell kan bli en suksess som bærer frukter. Dette er nok bare starten på det som kan bli en nisje for reiselivsnæringa. Det blir utrolig viktig å få til et godt samarbeid om scooterløypenettet vårt. Vi har en jobb å gjøre for å ferdigstille vår del av arbeidet. Vi er godt i gang og skal nok også ta samarbeidet med Alta, Kvalsund, Karasjok og Kautokeino videre.

Lakselv hotell scootersafari.png

Forskrift om rasting på islagte vann vedtatt

I forlengelsen av denne saken er det utrolig kjekt som ordfører å ha kommet godt i gang med arbeidet vårt med scooterløyper. I formannskapsmøtet 22.3 vedtok vi Forskrift om rasting på islagte vann, og denne blir kunngjort fortløpende. Det betyr at de som ferdes på scooter til vannene våre for litt mer armslag fremover. Det er vi alle strålende godt fornøyd med. Takk til utviklingsavdelinga, som har levert et godt beslutningsgrunnlag til oss politikere. 

Innspillsmøte sannhetskommisjonen

Torsdag 22.3 inviterte sametinget til innspillsmøte om Sannhetskommisjonens mandat og oppnevning av medlemmer, som skal behandles i Stortinget denne våren. Det ble et godt møte med gode innspill, som også jeg som ordfører tar med meg i mitt virke. Å skape gode læringsarenaer for å bringe både det samiske og kvenske språket og kulturen videre til de neste generasjoner er et ansvar vi som politikere i dag må være svært bevisst på.

Sametinget sannhetskommisjon[1].jpg

Kvenfolkets dag

Fredag 16. Mars markerte vi høytidelig Kvenfolkets dag både i Børselv og i Lakselv. Jeg er stolt over å være ordfører I kommunen der tre stammer møtes - kvener, samer og nordmenn. Lakselv kvenforening hadde invitert til markering og rundt 100 deltakere møtte opp, for å høre Arvid Pettersons kåseri og feire dagen sammen. 

Porsanger er den største kvenske kommunen, og en av ytterst få som offisielt har definert at vi besår av tre folk, tre språk og kulturer. Disse har smeltet sammen, og skapt et godt grunnlag for det mangfoldige og stolte samfunnet vi lever i i dag. Det var derfor en glede for meg å kunne heise kvenflagget i hele kommunen. Det var et ønske å heise flagg i fjor, og når kvenene nå formelt har blitt enige om et flagg, er det også naturlig for oss å heise flaggene i hele kommunen – selv om det ikke offisielt har fått godkjenning fra departementet. 

Kvenene deler en viktig del av historien med samene. Når sannhetskommisjonen er i gang med sitt arbeid, vet vi at det kan bli vondt å sette ord på den fornorskningen og undertrykkingen som har skjedd. Men jeg tror også det er høyst nødvendig for å komme videre. Klarer vi å snakke om det, å fortelle historiene, så er det også lettere for oss selv å anerkjenne hva det var som forårsaket de traumene mange etter hvert kom til å stå i. Jeg har sett det på nært hold, og det er lettere å akseptere når jeg forstår hva som ligger bak. 

Derfor er jeg også utrolig glad på vegne av det kvenske folket for det løftet som nå skjer, fordi vi har hatt forkjempere som har trodd på saken og ikke gitt opp, men stått på i kampen. Jeg hører noen si at det er for sent, men som Agnes Eriksen sa det under åpningen på fredag «Det skal bare en til for at språk og kultur kan formidles videre.» 

I Porsanger har vi prosjekt med kvensk språkreir, og et 20-talls barn som deltar i språkreir-prosjektet feiret dagen i Børselv. Foreldre og ansatte i barnehagene lærer seg språket – sammen med de som både kan språket, fortelle historien og formidle kulturen. Et fantastisk prosjekt er det, et prosjekt som gir håp for at vi kan ta språket og kulturen med oss til generasjonene som kommer etter oss. 

Porsanger kommune har søkt om støtte for å etablere et kvensk språksenter, og jeg håper dette kan være med på å gi det nødvendige løftet videre. For vi er på god vei. I 2019 får vi kvensk lærerutdanning, og det er opp til oss om vi klarer å motivere de unge til å lærer språket for å bringe det videre til de neste generasjoner. 

Det er håp, og det er opp til oss å løfte språket og kulturen – både det kvenske og det samiske – inn i fremtiden. 

Kvenfolkets dag.jpg

Spellemannsprisen hederspris til Mari Boine

Tirsdag kveld var det tid for å markere at Mai Boine fikk Spellemannsprisens hederspris. Det er en vel fortjent ære å få for hennes enorme innsats i å formidle samisk språk, kultur og tradisjon til en hel verden gjennom mange tiår. 

Mari har bidratt stort i det norske musikklandskapet, og har samtidig stått på verdens scener og høstet stor anerkjennelse for din fantastiske formidling. Gradvis har hun også fått anerkjennelse for sitt arbeid blant sine egne.

Når et menneske gjør et aktivt valg betyr det også å velge bort noe annet. Jeg kjenner ikke prisen Mari har betalt, men jeg vet at det har kostet henne å stå i kampen. Det har hun gjort på vegne av det samiske folket - kulturen, språket og tradisjonen. Og det står det enorm respekt av. 

Som ordfører er jeg stolt over at Mari har valgt seg Porsanger som bosted, og det var utrolig hyggelig å få lov til å overrekke henne denne markeringen med familie og venner som vår gave til henne. 

Oppstartsmøte Frivilligsentralen

Onsdag ettermiddag var det oppstartsmøte i Frivilligsentralen, og det lover godt at så mange kom. Det virker å være stor interesse, og jeg håper den skal bringe inn nye måter å jobbe på for å få mer ut av det potensialet vi har innen frivilligheten. 

Denne uka fikk vi den gledelige nyheten om at Frivilligsentralen allerede har fått finansiering på sitt første prosjekt - to elektriske Rickshaw sykler. Disse skal brukes til å ta med eldre, demente og de med nedsatt funksjonsevne ut på sykkeltur. Blant de nedsatt funksjonsevne vil også barn og unge være en del av målgruppen. 

Oppstartsmøte frivilligsentral.jpg

I forbindelse med finansieringen av prosjektet har Porsanger Frivilligsentral fått tilskudd på kr 135 000,- fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. I tillegg er prosjektet støttet med kr 30 000,- fra TV-aksjonen 2013, gjennom Nasjonalforeningen Porsanger demensforening/helselag.

Godt jobba! Jeg heier på hva vi kan få til sammen gjennom frivilligsentralen :)

Helsesportsuka 

Så vil jeg ta deg med inn i ett av de viktige frivillige arrangementene i Porsanger. Helsesportsuka 2018 ble avsluttet fredag. Uka er en del av frivilligheten som må sies å være i særklasse i Porsanger. Også i år har de frivillige I Lion´s stilt opp for å skape trivsel og god stemning i ei hele uke for i underkant av 40 deltakere. Ulike årsaker gjorde at jeg ikke fikk besøkt Olderfjord i løpet av uka, og jeg er oppriktig lei meg for det. Jeg har laget en egen sak med utgangspunkt i tekst og bilder jeg har fått fra ukesjefene i Lion´s. Tusen takk til Linda og Ronja, som deler :)

Les om Helsesportsuka og se bildene her. 

Barnehagedagen

Tirsdag var det også Barnehagedag med tema å skape. Jeg tok turen innom Bærtua barnehage, som hadde forberedt en flott åpen dag. Det var satt opp forestilling ute, der alle avdelingene bidro med sin del av underholdningen. I tillegg hadde de en flott utstilling inne. Vi har gode barnehager i Porsanger, som bidrar til å danne et godt fundament for ungene våre som etter hvert skal ut i den store verden. Tusen takk til alle for det dere bidrar med!

Barnehagedagen.jpg

Møte med Sápmi Næringshage

Onsdag morgen møtet vi styreleder Arvid Mathisen og daglig leder Marianne Balto i Sápmi Næringshage. Vi er enige om å gå videre med en stilling som skal ha ansvar for reiselivsprosjekter vårt og førstelinjetjenesten/bedriftsrådgivning. Jeg ser frem til å få på plass en som skal jobbe mer systematisk med reiseliv, samtidig som vi får en person i en stilling som kan rådgi nye og eksisterende bedrifter på forretningsutvikling. 

Møte med IKA Finnmark

Torsdag 15.2 hadde rådmannen og jeg møte med styreleder Cecilie Hansen og daglig leder Gunhild Engstad i IKA Finnmark. De er i prosess på å utvide lokalene sine, og vi drøftet muligheter for samarbeid for å realisere denne satsningen. Jeg ville se det som svært naturlig å tenke IKA Finnmark som en leverandør av arkivtjeneste i en større region, da de er meget kompetente og dette er et enkelt fagområde for kommuner å samarbeide om. 

Møte med Lakselv videregående skole

Torsdag møtte rådmannen og jeg rektor og assisterende rektor til et enkelt og uformelt dialogmøte. Det er alltid spennende å høre hva Lakselv videregående jobber med og får til. Og det er til å bli skikkelig stolt over når de stadig løfter gjennomføringsgraden på skolen. 

Jeg kunne ønske meg ei linje for service og reiseliv, men forstår at det er krevende å jobbe frem et slikt tilbud. Om næringslivet og elevene våre er interessert i et slikt tilbud kan det kanskje være liv laga. Uansett ønsker jeg Lakselv videregående skole med på laget I det videre arbeidet, både på reiseliv og andre områder.   

Møteuke i Oslo og Tromsø

Denne uka har det vært både ordførerkonferanse, KS kommunalpolitisk toppmøte og Peter F. Hjortseminar i Tromsø. jeg kunne skrevet mye om dette og, men nøyer meg med å dele dette bildet av tre av Porsangers rådmenn som blant annet møttes til den storslagne middagen i oslo rådhus tirsdag kvels. Bjørn Andersen, Gunnar lillebo og nåværenede rådmann bente Larssen. Et artig sammentreff. 

rådmenn i porsanger gjennom noen perioder.jpg

På besøk i nyhangaren til 330 

Forsvaret er dagsaktuelt for oss, og 9. April møter vi forsvarsministeren i Oslo. En stor del av fokuset dreier seg om hær, heimevern og det som skal komme på Garnisonen i Porsanger.

Jeg har lyst til å løfte frem en annen satsing, som gir oss et løft i Porsanger. Tirsdag feiret de nemlig at taket er tett på den nye hangaren som bygges til redningstjenesten /330 skvadronen på Banak. De venter på nye helikoptere, og det begynner nå å ta form i den nye hangaren som bygges. AF Gruppen har en relativt stor rigg inne på flystasjon-området, og jeg fikk en aldri så liten privat guidet tur sammen med han som er ansattes representant i prosjektet (og mannen min). Han var jo årsaken til at jeg i sin tid landet i Lakselv, og etter å ha fulgt prosessen i alle disse årene, vet jeg at dette har vært en viktig avklaring og et etterlengtet løft. 

330 ny hangar.jpg

Selv om det er et stort eksternt firma som bygger, forstår jeg at det drypper en del på lokalt næringsliv. Et prosjekt til en kvart milliard betyr mye i et lite lokalsamfunn. Bygget skal stå ferdig i august og jeg tenker at de har noe å se frem til, de som jobber på 330. Nytt og flott bygg, med nye helikoptere i prosess. Da er det kjekt at så mange av de nye teknikerne er Lakselv- og Finnmarksungdommer. Redningstjenesten vil også være en viktig hjørnesteinsbedrift og en attraktiv arbeidsplass for oss i fremtiden. 

Partileder og gruppeledermøte

Uka startet med møte med partiledere og gruppeledere. Noen trodde kanskje dette skulle bety en ny beslutningsarena, men målet var helt enkelt med bakgrunn i de erfaringene vi har gjort oss til nå å drøfte hvordan vi kan organisere det politiske samarbeidet videre. 

Det ble et godt møte med gode innspill, som jeg tar med meg i det videre arbeidet. 

Neste uke

Da er det påskeferie for min del, og jeg ønsker alle ei strålende påskeuke. Uavhengig av om du skal jobbe eller ha fri, være hjemme, på hytta eller reise andre steder, fyll uka med så mye godt at du også får ladet batteriene!

God påske!