UNIFIL medaljeseremoni

Fredag 6. april ble det gjennomført medaljeutdelinger til 2300 UNIFIL-veteraner på 32 avdelinger i hele landet. Mer enn 100.000 soldater har vært i utenlandsoperasjoner, og 27 medaljer skulle deles ut på Porsangmoen, der jeg deltok på en flott og verdig markering sammen med ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby.

Jeg er takknemlig for at jeg fikk denne anledningen til å delta og få en ørliten smak av historien til mennesker som har bygd kameratskap gjennom erfaringene de delte gjennom to tiår, på godt og vondt. Det er viktig at vi som samfunn anerkjenner de som på ulike måter har stilt opp for landet og verden, med stor risiko for å bli utsatt for krigshandlinger. Det er et samfunnsansvar å se og gi veteranene den heder og ære de har fortjent.

De var nok eventyrlystne, de unge menn og kvinner som i sin tid valgte å melde seg til FN-tjeneste. Noen kom aldri hjem igjen, og jeg er sikker på at alle som kom tilbake på hver sin måte har vært preget av opplevelsene de fikk. Jeg tenker også at de var modige, de som dro ut i et oppdrag de ikke kunne vite hvordan skulle komme til å virke inn på livet. Familiene som ble igjen hjemme var nok gode støttespillere underveis, men ble kanskje i ettertid enda viktigere støttespillere.

Det er vanskelig å forstå for oss som ikke har vært der, og vi vet at mange enda sliter med opplevelser de i sin ungdom skulle vært foruten. Andre har klart seg godt, og mange har vært og er gode støttespillere for hverandre. Jeg har med meg følelsen av et samhold og et kameratskap som har en egenverdi i et samfunn der stadig flere faller utenfor.

Jeg tror vi har mye å lære av de veteranene som har klart å bearbeide traumene, og jeg kan tenke meg at kameratskapet har vært et viktig bidrag for mange. Samtidig er det nok mange som aldri har hatt mulighet til å være en del av et slikt fellesskap og heller aldri har fått den hjelpen de skulle hatt. Derfor har jeg en ambisjon om at vi skal utarbeide en kommunal veteranplan, og vil invitere veteranene til å bidra i dette arbeidet. Svein Atle og jeg har også snakket om muligheten for at Karasjok og Porsanger kan lage en slik plan sammen.

Se NRK Sapmis innslag på Oddasat.

Inkluderende kommune.jpg

Kick Off Inkluderende kommune

Torsdag deltok jeg på Kick Off konferanse Inkluderende kommune, sammen med administrasjonsleder Gunhild Haukenes og daglig leder i Porsanger Arbeidssamvirke Sigmund Hansen. Alle bør ha en plass i arbeidslivet og jeg mener noe av det viktigste vi kan gjøre som samfunn er å gi mennesker muligheter. Porsanger Arbeidssamvirke er en Vekstbedrift som eies av Porsanger kommune, og som legger til rette for nettopp dette. De har 10 tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid, og 7 plasser til arbeidspraksis i skjermet virksomhet. De samarbeider med næringsliv og videregående skole, og har selv en tekstilavdeling, en snekkeravdeling, en møbel/grovsømavdeling, de har butikk og tilbud om enkle vaktmestertjenester. Jeg er glad for at Porsanger kommune er i god dialog for å kunne utvikle tilbudet og p sikt kanskje gi enda flere mennesker en meningsfylt arbeidshverdag.

Les mer om Porsanger Arbeidssamvirke her. 

Jubileumsforestilling i operaen

Neste helg er det 10-års jubileumsforestilling i operaen, og Porsanger har fått to billetter. Jeg foreslo for formannskapet at Porsanger kommune dekker reise og opphold for to personer, og vi ga folk mulighet til å nominere kandidater. Vi gikk inn 11 forslag, og har trukket ut Grete Johansen som den heldige vinneren som får reise og representere Porsanger kommune på Jubilumsforestillingen lørdag 14. april. Hun ble nominert av sin sønn Marius Thorsen. Jeg ønsker Grete og hennes reisefølge god tur til Oslo og en minnerik opplevelse i Operaen.  Jeg gleder meg og, da jeg også har fått invitasjon til å delta.

Neste uke

Mandag møter vi forsvarsministeren. Vi skal også ha møte med BI og fylkeslegen i Finnmark om kompetanseprogram tilpasset små kommuners virkelighet med fokus på fastlegesituasjon, mv. Tirsdag har Fiskeridirektoratet invitert til åpent møte om forsøksfiske med reketrål som jeg tenker å delta på. Onsdag og torsdag er jeg på regionrådsmøte i Honningsvåg og varaordfører deltar sammen med utviklingsleder i Tromsø når Avinor legger frem sin nordområdestrategi på onsdag. Jeg skal også møte kommunalministeren, som har bedt om møte når hun er i Lakselv torsdag. Uka avsluttes i Operaen lørdag kveld.