Bruk hue!

Bruk hue! er en kampanje mot nettmobbing – et utrolig viktig tema å jobbe med. Målet er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge. Det kan fort gå fryktelig galt om vi ikke er våkne og bevisste i vår bruk av mobil og nett. Jeg tenker det viktigst av alt er at vi velger å bry oss som voksne og at vi snakker med barn og unge om konsekvensene av uvettig nettbruk.

Sjekk ut Bruk hue! kampanjen.

Bruk hue.jpg

Øvelse Joint Viking

Denne uka har forsvarets tilstedeværelse i Porsanger vært i overkant av det vi normalt ser. Joint Viking pågår for fullt, og 8000 soldater er involvert i øvelsen. Alle er riktignok ikke her, naturlig nok. Det er mange ledd som skal fungere i en krigssituasjon, så noen avdelinger deltar fra rundt om i landet. I tillegg har vi allierte soldater med, fra Storbritannia, Tyskland og USA.

Joint Viking 1.jpg

Jeg deltok på besøksdagen som ble arrangert onsdag, sammen med blant annet deltakere fra utenriks- og forsvarskomiteen, fylkesmann, politidirektør og politimester, mfl. Det ble en lærerik dag, og vi fikk i tillegg til å se hvordan forsvarets avdelinger øver sammen også et innblikk i de ulike forsvarsgrenene våre.

Joint Viking 3

Jeg la også ut noen av mine bilder og videoer på Facebook-sida til ordføreren. 

Å øve i vinterland er bra, og det sies at de som behersker vinteren kan beherske alt. Når vi har så mye areal å boltre oss på, er det også et fortrinn som teller med når forsvarsledelsen vurderer Porsanger som et egnet sted for øvelse. De er også tydelige på at forsvaret i større grad bør være til stede på Porsangmoen.

Sjekk bildene fra hele øvelsen på Forsvarets mediesenter.

Jeg er derfor spent på hva landmaktstudien vil anbefale, og om stortinget vil følge opp med en hærstyrke i form av mekanisert stridsgruppe eller jegerbataljon, i tillegg en satsing på rekruttskole for å møte Heimevernets behov for rekruttering. Dette handler ikke bare om militær tilstedeværelse i en eventuell krigssituasjon. Det handler like mye om den generelle beredskapen vår i nordområdene. Også det sivile samfunn har behov for forsvarets kompetanse og tilstedeværelse i en normalsituasjon.

Noen av representantene fra utenriks- og forsvarskomiteen er tydelige i sin tilbakemelding, så jeg velger å tro på mer aktivitet til motsatt beskjed kommer. Vi bruker alle kanaler vi kan til å påvirke positivt, sammen med Finnmark fylkeskommune som blant annet behandler en høringsuttalelse i fylkestinget i neste uke. I Porsanger er vi tydelige på at vi forventer en permanent tilstedeværelse dersom forsvaret skal fortsette å bruke de flotte øvingsområdene de har lagt beslag på. Som lokalsamfunn må vi se noe igjen når staten bruker områder hos oss.   

Sjekk ut saksdokumentene til fylkesutvalget 14.3.17.

Konsert med forsvaret Forsvarets musikkorps Nord Norge

I forbindelse med øvelsen holdes det to gratiskonserter som en gave til sivilbefolkningen i Finnmark som takk for at det benyttes sivilt område under øvelsen. På scenen stiller Forsvarets musikkorps Nord-Norge, som er det nordligste av Forsvarets fem profesjonelle musikkorps. I tillegg har de med seg gjestevokalist Lena Jinnegren.

I Lakselv skjer det mandag 13.3 kl 1900, og jeg anbefaler alle som kan å møte opp. Dette er virkelig flinke musikere, og jeg gleder meg til å få med meg denne opplevelsen.

Les mer om konserten her.

Sees vi?

Møte med Avinor og Nordnorsk reiseliv

Torsdag kjørte jeg til Alta i møte med Avinor og Nordnorsk reiseliv om muligheter og utfordringer i arbeidet med å utvikle reiselivet i Finnmark. Vi har mye potensiale, men tilgjengeligheten på flyseter inn til fylket oppleves å stå stille, og da er det viktig at Avinor forstår situasjonen her. Jeg håper initiativet kan føre til mer samarbeid i Finnmark. Alle ser mulighetene på Banak og det er kanskje her det aller største potensialet ligger.

NNR og Avinor.jpg

Visit Nordkapp på cruisemesse

Denne uke reiser Visit Nordkapp til Miami på Seatrade Cruise Global, der de blant annet har med seg snuhavna for salg. Nå er det ikke lenge til vi ser SeaWalk'en i Hamnbukt, 18. mai skal den være på plass. Frem til da er det nok ikke realistisk at vi ser den store pågangen på booking enda. Vi har bekreftede anløp, men jeg har forståelse for at den fysiske tilgjengeligheten må på plass før vi ser den store responsen på bookinger.

I mellomtiden, mens vi venter på cruisebåtene, er det jo artig å se at vi har fått nye fiskere i Porsanger. Jeg møtte en av dem, Roger Fagerslett, da vi kom på land etter besøket på KV Harstad. Han gjorde seg klar til å starte til sørøya på vårtorskefisket.

Roger Fagerslett.jpg

Viktige møteplasser

En viktig premiss for trivsel og bolyst er gode møteplasser. Jeg har lyst til å løfte frem noen av våre trivselsskapere, som også promoterer sine nisjer på en utrolig god måte.

Porsanger bibliotek leverer små og store arrangement og legger både til rette for aktivitet og leselyst hos barn og unge. De har akkurat startet opp med språkkafe for våre innvandrerkvinner og dette virker å være godt mottatt, både blant de som får tilbudet og stiller opp som frivillige. Å kombinere det sosiale med språktrening er en genial måte å jobbe med integrering. i tillegg fikk jeg anledning til å få med meg et bilde fra kofteutstillingen de har hatt stående siden begynnelsen av februar.

Porsanger bibliotek.jpg

Sjekk ut Porsanger bibliotek på Facebook.

Samisk språk og kultursenter er en annen leverandør av kultur, språk og trivsel. Denne uka inviterte de igjen til duodjimesse på kvinnedagen 8. mars. Ut over dette sørger de for å skape kurs og ulike aktiviteter for å gi folk muligheten til å bruke språket sitt i hverdagen

Sjekk ut Samisk språk og kultursenter på Facebook.

Lakselv kino leverer også kultur og artige arrangement. Denne uka var det Ishavsblod, en selfangstdokumentar, som stod på dagsorden. Artig at publikum stilte opp! Vår kreative kinosjef hadde lagt seg i selen og fristet med selkjøtt tilberedt i de lekreste småretter, Anne Fenger stilte opp med sine selskinnsprodukter og det var for øvrig masse action rundt arrangementet. Jeg anbefaler alle å få med seg denne varme, ekte skildringen av fangstlivet, menneskene, naturen og dyrene.

Ishavsblod.jpg

Sjekk ut Lakselv kino på Facebook.

Jeg må også løfte frem Kvensk Institutt som sammen med barnehagene løfter frem det kvenske språket og kulturen. De gir de voksne med språkkompetanse mulighet til å praktisere sitt morsmål gjennom å møte barnehagebarna i språkreir. Et spennende prosjekt, som nå også utvides til nord Troms, fordi de har fått ny statlig finansiering. I neste uke stiller de på foredrag om kvensk språk – perspektiver i språklig mangfold på Porsanger bibliotek, som også har arrangement på kvendagen 16. mars.

Sjekk ut Kvensk Institutt på Facebook.

Det skjer utrolig mye bra i Porsanger, og det er til inspirasjon med så mye godt samarbeid mellom aktørene våre i tillegg.

Helt til slutt ønsker jeg Synnøve Persen lykke til på ferden mot verdens største kunstutstilling, Documenta 8. Vi har så mange utrolig dyktige mennesker i kommunen vår, og mye å være stolt over.

Synnøve Persen.png

Med dette ønsker jeg alle ei strålende helg og ei ny flott uke. Finnmarksløpet passerer sjekkpunkt Skoganvarre lørdag ettermiddag, og det kan jo være en anledning for å ta turen til Skoganvarre. Jeg skal opp og få med meg ankomst, og overrekke den første kjøreren som ankommer en gave fra Porsanger. ​