Nasjonalt legevaktsnummer 116 117
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig hjelp hele døgnet. I Porsanger har denne til nå vært ivaretatt av kommunen selv, men er fra 25.10.17 overtatt av en sentral legevaktsentral ved Finnmarkssykehuset i Kirkenes. Bakgrunnen for dette er overgangen til nasjonalt legevaktsnummer 116 117. Når du ringer dette nummeret kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området du oppholder deg i, uansett hvor i landet du befinner deg i. Dersom situasjonen er akutt og står om liv, skal du ringe 113 som før. Når du ringer 116 117 fra Porsanger kommer du nå til legevaktsentralen som er lokalisert til Kirkenes sykehus. Tidligere kommunalt ø-hjelpsnummer skal ikke lenger benyttes.

Hvem skal du ringe når du trenger legehjelp?

Fastlegen:
fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen i åpningstiden først.

Informasjon om åpningstider og tjenester ved Lakselv legestasjon finner du på https://www.porsanger.kommune.no/legetjenesten.391200.no.html..

116 117:
når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente ringer du det sekssifrede nummeret 116 117. Vi oppfordrer alle til å lagre det nasjonale legevaktnummeret på sine mobiler.
Dersom det er andre som ringer på vegne av deg og som befinner seg i andre legevaktdistrikt skal de ringe 78 97 00 90 for å komme til legevaktsentralen som ivaretar Porsanger.

113: når det er akutt og står om liv

Fastlegen kan også gi hjelp raskt
Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring. Reseptbestilling på faste medisiner kan i Porsanger også gjøres elektronisk via lenken https://helserespons.no/web/lakselv/reseptbestilling/.

Hva kan legevakten gjøre for deg?
Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, f.eks. på ferie eller reise annet sted i landet. Hvis du mener det er akutt og står om liv skal du alltid ringe medisinsk nødhjelp på 113.

Legevaktene i landet er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst 1 lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en egenandel. De fleste steder i landet forventes at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg best mulig, trenger legevakten opplysninger om navn og fødselsdato, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du eventuelt bruker.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten på 116 117:

 • høy feber - særlig hos barn
 • moderate pustevansker
 • akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • slapt og medtatt barn eller voksen
 • alvorlig psykisk sykdom
 • mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • kuttskader som må sys
 • mistanke om brudd
 • m.m.....

Eksempler på hendelser og tilstander der du skal ringe medisinsk nødhjelp 113:

Ved ulykker eller alvorlige hendelser der du eller andre trenger akutt helsehjelp skal 113 alltid benyttes.

Har du ett av følgende symptomer skal du også ringe medisinsk nødhjelp 113 -

 • nye lammelser i ansikt eller arm
 • nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller har utydelig tale
 • plutselig og uforklarlig ustøhet
 • bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • bruystsmerter i mer enn 5 minutter
 • bruk av hjertemedisinen nitroglysering gir mindre effekt enn vanlig
 • uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme