NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN PORSANGER DEMENSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 919166967

Forretningsadresse:
Økonomiservice AS
Torgsentret
9700 LAKSELV
Stiftelsesdato:
2017-03-23
Postadresse:
c/o Økonomiservice AS
Postboks 328
9711 LAKSELV