SÁLAS-SÁMI LÁGÁDUS JA AVIISASEARVI SAMISK FORLEGGER OG AVISFORENING

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 975617661

Forretningsadresse:
Laatasveien
9700 LAKSELV
Stiftelsesdato:
1993-04-02
Postadresse:
Postboks 53
9711 LAKSELV