PORSANGER NÆRINGSFORENING

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 983636799

Forretningsadresse:
Laatasveien
Industribygget
9700 LAKSELV
Stiftelsesdato:
1999-06-01
Postadresse:
c/o Økonomiservice AS
Postboks 328
9711 LAKSELV