På denne siden finner du det meste av det som er relevant for det politiske området i Porsanger kommune.

I møteplanen lenkes du direkte til innkallinger og dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at vi har hatt problemer med sak/arkivsystemet i 2017 pga oppgradering. Derfor mangler protokoller til flere møter.