Porsanger Brann og Redning blir å ta i bruk SMS varsel på feiing fra den 22.06.16. De som ikke har mulighet til å motta sms vil få talemelding.

Det er viktig å svare på meldingen som kommer.

Får du ikke mottatt melding, Så må du gå inn på www.servicevarsel.no og trykke på:

 sjekk din oppføring.   Følg anvisningene derfra.

 

Brevutsendinger vil opphøre fra den 22.06.2016 på feiing.

Kontaktperson for denne saken:

Tommy Johansen

Feiersvenn/Brannmester

 

ny logo brannvesenet    

Postadresse: Rådhuset 9712 Lakselv

Arbeids telefon 976 52 390

Mobil priv: 926 21 861

Epost: tommy.johansen@porsanger.kommune.no