Kommunen informerer

Pressemelding 16. oktober – status covid-19

Det er pr. i dag kl. 16.30 ikke kommet prøvesvar på testene som er sendt inn.

Etter videre smittesporing må kommunen sette 4 renholdere i karantene. Disse har arbeidsted på helse. Testing av disse vil skje over helgen og kommunen vil fortsette smittesporing fremover.

Gult-nivå på helseavdelingene i kommunen

Besøk frarådes eller tilrettelegges med strenge hygienetiltak. Det betyr at pasientene kan ha besøk av hvem dem vil på eget rom, men ingen besøkende får oppholde seg på stuer. Ingen begrensning i antall besøkende eller varighet. Pasienter som er særlig sårbare for isolasjon fra familie, akutt syke og døende får særskilt tilrettelegging for besøk.

Porsanger kommune ber om at alle viser ekstra overvåkenhet og  følger folkehelseinstituttets råd om god håndhygiene, holde avstand og bli hjemme hvis du får symptomer.

Tiltakene er iverksatt i samråd med smittevernoverlegen.

Porsanger kommune vil komme med en ny pressemelding hvis situasjonen endrer seg.

Aktuelle linker:

Hjemmekarantene og isolasjon - informasjonsark og videoer på ulike språk

Avstand, karantene og isolering