Kommuneoverlegen i Porsanger har i dag vært i møte med ledelsen på prosjektet med bakgrunn i at det er påvist covid-19 smitte. To ansatte på prosjektet er testet positive i sine hjemkommuner. De befinner seg nå ikke i Porsanger og reiste fra anlegget den 19.11. Bedriften har iverksatt gode tiltak på anlegget. Kommunen har kontaktet alle nærkontakter og disse er satt i karantene. De som er igjen på anlegget vil testes i dag.

Porsanger kommune oppfordrer personer som har vært på anlegget eller hatt kontakt med personell på prosjektet om å ta sine forhåndsregler.

Vi minner alle om viktigheten av å ivareta basale smittevernregler som å holde avstand og ivareta god håndhygiene. Har du symptomer bes du holde deg hjemme og ta kontakt med legestasjonen for å avtale testing.