IMG_20181121_182822 (2) (002)_500x474

Rapport fra medvirkningsprosess for ungdom

Høsten 2018 gjennomførte prosjektet Ungdom i Fokus en medvirkningsprosess for ungdom i Porsanger, i samarbeid med organisasjonen Reell Medvirkning. Målet med denne prosessen var å innhente kunnskap om ungdommens hverdag og få innspill fra ungdommen selv til det videre prosjektarbeidet. Prosessen skulle danne grunnlag for utarbeidelse av tiltak som prosjektet skal jobbe med den neste seksårsperioden.

Resultatene fra prosessen er samlet rapporten, som kan lastes ned her.

Hensikten er at rapporten skal:

a) fungere som kunnskapsgrunnlag om hvordan ungdom i Porsanger opplever sin egen hverdag og fritid.

b) fungere som arbeidsverktøy eller idébank til kommunale medvirkningsprosesser for ungdom.

c) være et ledd i evalueringen av Ungdom i fokus sitt prosjektarbeid og beskrive bakgrunnen for tiltakene som er valgt i prosjektet.

Rapporten er tenkt å være nyttig for alle som jobber med prosjekter, saksbehandling eller vedtak der ungdom er målgruppe eller høringspart i kommunal sektor.

Sjekk også ut prosjektet Ungdom i fokus sin Facebook-side!