Finnmark miljøtjeneste innstiller alle renovasjonsruter på følgende bevegelige hellidager:

Mandag  1. mai Porsanger, Karasjok og Nordkapp
Onsdag 17. mai Porsanger, Karasjok og Nordkapp
Torsdag 25. mai Porsanger og Karasjok. (OBS! De som har 14 dagers renovasjon vil få tømming i uke 20 og 22.
Mandag  5. juni Porsanger, Karasjok og Nordkapp


Til informasjon:
Husholdninger som har behov for det kan sette ut sekk med kildesorterte avfallsposer på neste ordinære tømmedag.
Husk å knytte dobbel knute på avfallsposene.