Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Hovedoppgaven til selskapet er å utføre kommunale renovasjonstjenester — det vil si innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og fritidsboliger.  Disse oppgavene utfører vi på vegne av kommunene. Det er den enkelte kommune som håndterer renovasjonsabonnementene. 

Mer informasjon om FIMIL