Porsanger kommune har satt i gang revidering av den kommunale trafikksikkerhetsplanen.

I denne forbindelsen er det anledning til å komme med innspill til den nye kommunale trafikksikkerhetsplanen for 2023 – 2026. Dette vil være forslag til pedagogiske, fysiske tiltak eller andre innspill angående trafikksikkerhet på kommunale-, private-, fylkeskommunale- og riksveier.

Innspill - høringsfrist 29. mai 2022

Etter høringsfristen vil det bli laget et utkast til plan som sendes ut på offentlig høring.

Innspill kan sendes via e-post eller pr brev.

Innspill merkes med «Kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334» og kan sendes pr e-post eller pr brev:

E-post: postmottak@porsanger.kommune.no