Kommunevåpen Porsanger kommune

Høring

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 -2024

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Porsanger kommune 2020 -2024 er nå lagt ut på høring i perioden 10.7. - 11.8.20. 

I henhold til Alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan som også innebærer fastsettelse av kommunale alkoholpolitiske retningslinjer for planperioden. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er et flersektorielt redskap der ulike interesser tydeliggjøres med hensikt om å samordne kommunens overordnede rusmiddelpolitikk og -satsning, der også rusmidler ut over alkohol omhandles. 
Planen vedtas for 4 år.

Dersom du ønsker å avgi høringsuttalelse ber vi om at dette gjøres innen høringsfrist den 11.8.20. Uttalelser merkes med saksnr. 2020/1309 og sendes til Porsanger kommune på e-post til postmottak@porsanger.kommune.no eller som post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan vil behandles i Porsanger kommunestyre den 3.9.20. 

Høringsdokumentet finner du HER