Kommunen informerer med logo og tekst

Saarela. Planlagt vedlikehold på vannledningsnettet

I forbindelse med kumrehabilitering på Saarela vil arbeid fortsette på vannledningsnettet fra mandag 17. august.

Det vil i forbindelse med dette arbeidet være områdevis vannavstegninger på Saarela, se områdekart lengre ned:

- Mandag 17. august mellom kl 08:00 og 20:00.

- Tirsdag 18. august mellom kl 08:00 og 20:00. (Kan bli gjeldende kun for Rantiveien og Karkoveien)

- Onsdag 19. august mellom kl 08:00 og 20:00. Hele Saarela.

- Torsdag 20. august mellom kl 08:00 og 20:00. 

Det gjøres oppmerksom på at inntegnede områder i kartene nedenfor er omtrentlige, da vi ikke har oversikt over hvor hver enkel husstand er påkoblet hovedvannledning.

 

Det vil kunne hentes drikkevann fra utekran ved bærtua barnehage.

 

Porsanger kommune beklager ulempen dette arbeidet medfører.

 

Stengningsområdet mandag 17. august mellom kl 08:00 og 20:00 er:

Saarela stengeområde 1

Stengningsområdet tirsdag 18. august mellom kl 08:00 og 20:00 er: (Kan bli gjeldende kun for Rantiveien og Karkoveien)

Saarela stengeområde 2

 

Stengningsområdet onsdag 19. august mellom kl 08:00 og 20:00 er (Hele Saarela):

Saarela stengeområde 3

 

Stengningsområdet Torsdag 20. august mellom kl 08:00 og 20:00 er:

Saarela stengeområde 4