Samisk språk- og kultursenter starter kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon i uke 2 2017. Kurset er på 65 timer og har fokus på lytting og muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. Kurset følger samme studieplan som kurset i lytting og muntlig kommunikasjon til UiT Norges arktiske universitet (SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon – 10 studiepoeng (stp)) slik at de som ønsker kan ta eksamen ved UiT.

Les om studietilbudet, SAM-1034 her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=455989

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved UiT Norges arktiske universitet. Du søker lokalt opptak til enkeltemne (9199 enkeltemne, ikke realfag).

Søknadsfrist er 1.desember. Ved semesterstart må du betale semesteravgift (á 580 kr) og undervisnings- og eksamens melde deg i SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1.februar.

Du søker elektronisk. Mer informasjon om søknad og opptak finner du her:

http://uit.no/utdanning/opptak

Kursstart: 10 januar 2017

Undervisningsuker: 2 – 7 – 11 - 14 og 19 ( tirsdag,onsdag og torsdag )

Tid: 09.00-14.00

Sted: Samisk språk – og kultursenter i Porsanger

For mer detaljer og påmelding:

sara.stodle@porsanger.kommune.no

Mob.: 92205604