SAM-1031 20 stp

Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1

starter opp 29.august kl 09.00 på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv.

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Kurset følger samme studieplan som innføringskurset 1 til UiT Norges Arktiske Universitet (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Arbeidskrav:

3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform:

En femtimers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %.

Kurset blir organisert 3 dager uke – tirsdag - onsdag - torsdag i ukene 35 - 39 - 42 - 46, siste samling før eksamen blir kunngjort senere, 2 forberedende og 1 eksamensdag, dette blir bestemt senere fra UiT når sensor er klargjort.

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00.

Søking og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp.), må du være tatt opp som student ved UiT. Du søker opptak til enkeltemne, søknads kode 9199 enkeltemne (ikke realfag). Søknadsfristen er 1. juni.

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (550,- kr) og undervisnings- og eksamens melde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1.september.

Du søker elektronisk her: https://uit.no/utdanning/emner/emne/455755/sam-1031. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her: https://uit.no/utdanning/opptak

For mer info send mail til Samisk språksenter eller ring 92 20 56 04.

 

logo

Tips en venn Skriv ut