Samisk språk og kultursenter[1]

SAM-1034 10 stp

Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon

Samisk språk- og kultursenter starter samisk nybegynnerkurs høsten 2020. Kurset er på ca.70 timer og har fokus på språkopplæring gjennom praktiske og muntlige aktiviteter.

Starter opp mandag 24.august kl:09.00 på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv. / Eller over nett, hvis coronainstrukser vedvarer.

Kurset følger samme studieplan som SAM-1034-kurset ved UiT Norges Arktiske Universitet, slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT. Les om studietilbudet SAM-1034: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=455989 .

Du søker opptak og registrerer deg ved UiT Tromsø. Mer informasjon lenger nede på siden.

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Arbeidskrav: 3 skriftlige oppgaver til fastsatte frister. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: muntlig eksamen i inntil 20 minutter.

Kurset er 4 dager i uka – Mandag - tirsdag – onsdag og torsdag i ukene 35 -39 - 42- 46 og 49. Eksamen blir i uke 50, dag blir kunngjort senere, 2 forberedende og 1 eksamensdag, dette blir bestemt senere.

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00.

Søking, registrering og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp.), må du være tatt opp som student ved UiT. Du søker lokalt opptak til enkeltemne, søknadskode 9199 enkeltemne (ikke realfag). Du søker elektronisk her: https://uit.no/utdanning/opptak. Send også påmelding til Samisk språk- og kultursenter.

Søknadsfristen er 1. juni.

Sjekkliste for nye studenter finner du her: https://uit.no/utdanning/sjekkliste 

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (590,- kr) og undervisnings- og eksamens melde deg i SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. september. 

For mer info send mail til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no eller ring 92 20 56 04.