I tråd med kommunestyrets vedtak om å fremme samisk språk og kultur - er det i dag underskrevet en avtale om leie av bygg mellom Porsanger kommune og Perel eiendom (tidligere DNB bygg). Dette betyr at Samisk språk -og kultursenter fra og med juni blir å finne i sentrumsnære nye lokaler i sentrum av Lakselv. Dette vil bety at kommunens satsning på å lyssette både språket og kulturen vil få en helt ny møte og merkeplass.

Området har nye og moderne fasiliterer, med et uteareal hvor senteret vil kunne ha oppstilling for mange typer utstyr.

Porsanger kommune vil komme med informasjon til innbyggerne om åpningsdatoer i løpet av mai.