Porsanger kommune ved samisk språkkonsulent har i 2014 hatt et prosjekt med Steinar Nilsen for å kartlegge samiske dialekt varianter i Porsanger.  

Prosjektet ble ferdigstilt i 2015 og her kan du lese rapporten.

 

Rapporten kan du også lese på Samisk språk- og kultursenter på Pias.