Tjenester og søk

I menyen til venstre finner du en oversikt over alle våre tjenester. I tillegg oppfordrer vi våre brukere til å søke elektronisk, da det vil forenkle søkeprosessen og forkorte saksbehandlingstiden. 

Om offentlig postjournal

For å sikre befolkningen innyn i kommunens virksomhet, publiserer vi alle postjournaler på nettsiden. En del dokumenter vil være unntatt offentlighet i henhold til lovhjemmel.

Postjournalen vil være tilgjengelig på nettsiden i tre måneder.  Postjournalen er klar for innsyn etter fem virkedager.

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. All post kommer på den offentlige postjournalen. Det betyr at du kan finne ditt dokument omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. Epost er ingen trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i en epost.

Om postlistesøk

Porsanger kommune har etablert innsynsløsning som skal gjøre det enklere å få innsyn i dokumenter og møtedokumenter fra politiske utvalg. Dokumenter fra saksarkivet, gårds- og bruksarkivet og landbruksarkivet publiseres og gir publikum direkte tilgang til dokumentet. Dokumenter som er registrert unntatt offentlig vil ikke kunne leses elektronisk.